WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Foredragsholdere Strinda historielag - møter 1996-2021

Fra WikiStrinda
Revisjon per 22. jan. 2021 kl. 14:03 av Jan H (diskusjon | bidrag)
Hopp til navigering Hopp til søk
Haldis Isachsen. Foto: Jan Habberstad
Hans Olav Løkken. Foto: Jan Habberstad

Foredragsholdere Strinda historielag - møter 1996-2021

Strinda historielag har avholdt medlemsmøter fra starten i 1991. Det har vært en blanding av informasjon, sosial omgang og faglige tema på disse møtene. Møtene kan også i noen grad ha vært firmabesøk med informasjon fra bedrifter og andre.

Invitasjon til medlemmene ble til å begynne med sendt mest i brevs form, etter hvert hovedsakelig som E-post. En skriflig invitasjon med info om møtet fulgte med. Således har denne møtevirksomheten med foredrag vært en viktig formidlingskanal om ulike sider ved historiens gang. Dessverre har det ikke vært lagt vekt på å bevare foredragsmanus.

Referat fra møtene er siden laget fikk hjemmeside blitt lagt ut der.

Mange av foredragsholderne har også vært forfattere i vår årbok Strinda- den gang da.

1996;

 • Stiftelsesmøte 9.mai 1996.Ola Stemshaug: Stadnamn som kjelde til historia vår - særleg med tanke på namn på Strinda

1997;

 • Møte på tidligere Reitgjerdet sykehus, nå Brøset 22. januar 1997. Gunnar Størseth og Morten Damgaard Hansen forteller om institusjonens historie.
 • Henry Kristian Jensås: Trondheim som regional festningsby med vekt på begivenheter på Strinda 11. mars 1997.
 • Besøk på Ranheim Papirfabrikk 10.juni 1997. Orientering og omvisning ved økonomisjef Olav Paulsen.
 • Vandring langs Stokkbekken 30.september 1997. Viktor Olsen, Tobias Lund og Richard Ulstad orienterer om tidligere mølledrift m.v.

1998;

 • Besøk på Vannbehandlingsanlegget ved Vikelva 3. mars 1998. Orientering og omvisning ved siv.ing. Finn Bjørgum.
 • Besøk på Lade Gård 24. november 1998. Omvisning ved oldfrue Elin Mills Lervik (Reitangruppen). Adm. direktør Odd Reitan forteller om firmaets historie.

1999;

 • Møte i Øvre Stokkan barnehage 5. januar 1999. Styrer Jorunn Bagøien forteller om Øvre Stokkan gård og om barnehager i Strinda. Pedagogisk leder Randi Skomsvoll forteller fra en barnehagedag.
 • Besøk på NRK Tyholt 2. mars 1999. Omvisning og orientering ved informasjonsarbeider Jon Annar Fordal.
 • Årsmøtet 2. november 1999. Professor Arnold Dalen: Forholdet mellom bymålet og målet i bygdene rundt Trondheim.

2000;

 • Besøk på Eberg skole 15. februar 2000. Orientering og omvisning ved rektor Bjørg Jacobsen.
 • Per Svendsen: Glimt fra Norsk sosialhistorie, med erfaringer fra helse- og sosialetaten i Trondheim 1. mars 2000.
 • Møte på Norges geologiske undersøkelse, NGU 28. mai 2000. Geolog Morten Thoresen: Trondheim fra istid til nåtid – en spennende geologisk historie .
 • Årsmøte 24. oktober 2000. Forsker Hallvard Ramfjord: Vegetasjons- og klimahistorie på Strinda gjennom de siste 10 000 år.
 • Møte i Strinda kirke 10. november 2000. Konst. sogneprest Torgeir Agøy: Strinda kirke 100 år. Fortsettelse i menighetshuset. Sokneprest Ole Ø. Gjerde: Strinda kirkes historie.

2001;

 • Professor Arnold Dalen: "Fuffu" og "væmmelmåggå". Gamle ord som dør ut, og arbeidet med Trønderordboka 24. april 2001.
 • Besøk på "Det økologiske hus", Rotvoll gård ,18.september.
 • Årsmøte 8. oktober 2001. Tidlligere sjefredaktør Fritjof Åldstedt: Byåsen, min barndoms hvite dal.
 • Fhv. rektor Arnold Sjøsund: Strindheimområdets historie og utvikling fram til ca. 1950, 11.desember 2001.

2002;

 • Besøk i Ringve botaniske hage. Omvisning ved Ane Senstad Guldahl ,19. juni 2002.
 • Ragnhild Berge: Kulturminneregistrering. På sporet av tidligere generasjoners liv i Trondheimsmarka fra jernalder til nyere tid 24.september 2002.


 • Marit Loland Børgesen: Leira skolehjem fra 1900 til 1982. Fra "Mildere hjem for forsømte piker" til statlig spesialskole, 26.november 2002.

2003;

 • Marit Børgesen: Leira pikehjem, 26.januar 2003
 • Besøk på Statoils forskningssenter på Rotvoll. Informasjonssjef Per Kotte: Oljens historie, fra tidenes morgen til dagens utfordringer , 24. april 2003.
 • En geologisk vandring i Estenstadmarka med prof. Einar Broch , 10. september 2003.
 • Årsmøtet 29.oktober 2003. Haldis Isachsen: En vandring i Trondheim før og nå.
 • Prof. Arnold Dalen: Jemtsk og trøndersk - to gamle språklege slektningar, 24. november 2003.

2004;

 • Besøk på "den nye" Åsvang skole. Omvisning og orientering ved undervisn. insp. Terje Osnes, 28. januar 2004.
 • Besøk på Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH). Omvisning og kåseri om Adolf Øien ved direktør Odd Arntzen 8. mars 2004.
 • Elsa Reiersen: Thams i Trøndelag - næringsliv, nettverk og familie 28. april 2004.
 • Utflukt til Songli Forsøksgård. Johan Andøl forteller om Songli og Thams. 8. juni 2004.
 • En vandring i Steinanmarka. Berit Kvaal Birkelund forteller om områdets historie 7. september 2004.
 • Årsmøte 26.oktober 2004. Asbjørn Overrein: Krigen mot svenskene 1657 til 1660. Dansk soldat og Spion av avgjørende betydning.
 • Thor J. Hafstad: Fra Rosenborg til Lade (via Ilsvika) i krig og fred (23.november).

2005;

 • Bilder fra Strinda. Fra historielagets bildesamling, 8. mars 2005.
 • Ian Reed: En arkeologisk byvandring, 25. april 2005.
 • Tur til Stjørdal, Besøk i Værnes kirke med omvisning av prost Knut Skogrand. Til Kirkstallen etterpå. Hans Olav Løkken: "Små historier fra Stjørdalsdalføret" 26. mai 2005.
 • Besøk hos Nidar A/S. Omvisning. Kåseri om Nidars historie ved Stig Kvaal, l9. september 2005.
 • Årsmøte 24.oktober 2005. Odd Guldahl: Flyktning i Sverige 1943-45. Kureroppdrag til Norge.
 • Randi Tvete Vik: Fra Johan Daniel Berlin til Hanna Marie Hansen. Trondheimskomponister 1737 – 1880, 22.november 2005. Musikkeks. ved Gunhild Rye Vennesland (sang) og Randi Tvete Vik (klaver).

2006;

 • Arnulf Grut: Radioen i Trøndelag de første årene 14. februar 2006.
 • Besøk på Telenorsenteret Tyholt. Orientering om Telenors fortid ved Eli Skår, framtid ved Knut Sollid og nåtid (inkl. omvisning) ved Ulla Kuhlmann, 20. mars 2006
 • Festmøte - 10 års jubileum , avholdt 3. mai 2006. Haldis Isachsen: En vandring gjennom noen av Trondheims gater fra 1893 og til 1950-årene. "Opera/operettesvisker" ved Gunhild Rye Vennesland og Randi Tvete Vik.
 • Besøk hos Museet Kystens Arv 14. juni 2006. Museumsdirektør Bernt Brevik orienterer.
 • Esther Nordmark: Navnestrid og Trøndelagsutstilling i 1930, 19. september 2006.

2007;

 • Jørn Sandnes: Strinda - navnet og administrativ betegnelse gjennom tidene, 12.mars 2007.
 • Ekstraordinært årsmøte med vedtektsendringer, 17.april 2007. Knut L. Vik: Bilder fra Strinda.
 • Sommertur rundt Jonsvatnet 5. juni 2007.

2008;

 • Matteknologisk utdanning, Høgskolen i Trøndelag, 26.februar 2008. Hallstein Haave orienterte om skolens historie. Nils V Juul tok for seg undervisningsopplegget på skolen.

2009:

 • Kildemateriell fra gamle Strinda og omvisning i Dora`s arkiv. Orienteringer v/avd. leder Morten Johansen og konsulent Kjell Arve Kvitvik. 30. mars i Trondheim byarkiv. Se: *Besøk i Dora`s arkiv
 • Drosjeeier Lars Waaberg kåserte om ”Bak rattet i 100 år – bilhistorier fra Strinda og Trondheim. Medlemsmøte 27. april i Frikirken, Moholt. Se:Besøk i Dora`s arkiv
 • 50 års jubileumsmarkering på Estenstadhytta. Arrangementet var et samarbeid med Trondheim kommune v/Terje Aas og Andreas Glimstad. 7. september.

NRK-Sør-Trøndelag radio sendte direkte fra Estenstadhytta kl 1245 og NRK TV laget en reportasje som ble sendt lokalt ca. kl 1845. Fra historielaget deltok Randi Moxness og Sigurd A. Fjær. Hyttevert Roar Amundsen mottok samtlige årbøker for ”utlån” til hyttegjestene. Se: Estenstadhytta er 50 år.

 • Årsmøtet 2008-2009 ble holdt i Frikirkens lokaler 19. oktober. Finn Karlsen fra DIS-ST fortalte om arbeidet med Digitalisering av folketelling 1934 for Strinda]. Det skal utgis en DVD på Slektsforskerdagen 31. oktober. Se: Årsmøtet 2008-2009

2010:

 • Bedriftsbesøk Grilstad Fabrikker AS. 26. februar. Se
 • Vårtur: I Strindafogdens hjulspor til tinglagene Byneset og Leinstrand. 7. juni. Se: Vårtur til Byneset
 • Åpen dag på Dragvoll. Nils Estenstad og Knut L. Vik viste og kommenterte gamle foto fra Strinda. Randi Moxness, Solveig Solem og Sigurd A.Fjær presenterte historielaget og årbøkene i et eget rom. 1. september.
 • Boksleppet 2010. Snaustrinda Spelemannslag spilte. 22. november. Se: Boksleppet 2010


2011:


 • 21. november: Bokslepp.

2012:

 • Stand på Voll gård. 3. juni.

2013:

 • Kåseri ved Jan Nordstrand: "Gjøglerne kommer til Trondheim". I Frikirken 29.april. Se:
 • Vårtur til Hegra festning. Guiding ved Morten Granås. 6. juni. Se:
 • Øystein Morten kåserte om Olav den hellige. I Frikirken 2. september. Se:
 • Årsmøtet 2013. Byhistoriker Terje Bratberg underholdt før møtet med fortellinger fra den nye Byguiden for Trondheim. Se:
 • Boksleppet 2013. 21. november. Se:

2014:

 • Vårturen 6. juni 2014 til Austråt. Se:
 • Bydelsvandring på Rotvoll 16. juni. Foredrag ved Hans Oust. Se:
  • Strinda historielag flyttet sin møteaktivitet fra Frikirken til Strinda videregående skole.
 • Årsmøte 22. oktober. Svein Carstens ved HIST fortalte om «Marinewerft Drontheim». Se:
 • Boksleppet 19.november. Møtet startet med allsang ledet av Arne W. Espelund og deler av Vogts bande. Se:
 • Strinda historielag arrangerte møte sammen med Moholt bibliotek og DIS Sør-Trøndelag 29. november på Åvang bibliotek. Finn Karlsen orienterte om den nye Trondheimsbasen 2014.

2015:

 • Finn Karlsen fra DIS orienterte om Trondheimsbasen og slektsgransking. 29.11.2014. Moholt Bibliotek.
 • Historiefortelleren Hans Olav Løkken kåserte om merkverdigheter og gav glimt inn i menneskers ulike skjebner og hendelser. 28.01.2015. Strinda vgs.
 • Haldis Isachsen kåserte over temaet «En vandring i Trondheim før og nå med historikk og bilder». 18.03.2015. Strinda vgs.
 • Vårtur 17.06.2015 til Falstad-Falstadskogen-Tautra-Tautra Nonnekloster. Se:
 • Busstur 26.08.2015 til Klæbu med besøk Klæbu Seminar/Klæbu kirke/Klæbu Bygdemuseum ved Selbusjøen. Klæbu Historielag var vertskap. Se:
 • Inger Johanne Røkke kåserte over temaet «Hverdagsliv i Trondheim under krigen» 30.09.2015. Hun viste gjennom tekst og bilder livet til byens befolkning fra krigsutbruddet til fredsdagene. Se:
 • Boksleppet 2015 18.november Strinda videregående skole.. Se :
 • Før-Julstreff på Moholt bibliotek. 7.12.2015.

2016:

 • Finn Karlsen fra DIS orienterte om Trondheimsbasen og slektsgransking. Mange medlemmer hentet årbok, kjøpte Strindakalender og fikk studere gamle Strindabilder. 05.12.2015. Moholt Bibliotek.
 • Haldis Isachsen kåserte over temaet «Mitt Trondheim» og presenterte bl.a. gamle Trondheimsbilder fra sin siste bok.02.03.2016. Strinda vgs.
 • 20-års bursdagsfest på Vegamot Kafe 09.05.2016.

Det var «stinn brakke» da lederen kunne ønske velkommen til bursdagskake og et rikholdig program. Det var musikk ved Sigmund Tvete Vik og mor Randi (fiolin og piano), utdeling av nyprodusert lysestake til innbudte årbokforfattere og tillitsvalgte samt overrekkelse ved bytegner Leif O. Furseth av en tegning av det gamle Strinda samvirkelag. Det var hilsener fra «nabohistorielag» samt presentasjon av gamle Strindabilder ved Knut L. Vik. Se her:

 • Vårtur 15.06.2016 til Løkken med guidet omvisning i Gammelgruva og Bergverksmuseet. Togtur med Thamshavnbanen og avsluttende middag på Bårdshaug Herregård. Medlem Harald Ese, tidligere bergingeniør i over 20 år på Løkken, var kunnskapsrik guide på bussturen. Se:
 • Vel 80 medlemmer på guidet kanal- og elvetur 31.08.2016 i Trondheim med avslutning på Munkholmen. Besøk og orientering i tårnet og avslutning med eplekake i restauranten. Se her:
 • Årsmøte26.10.2016. Strinda vgs. Kåseri ved historiefortelleren Hans Olav Løkken før årsmøtesakene.
 • 10.12.2016. Før-Julstreff på Moholt bibliotek

2017:

 • Vårtur til Hitra 14. juni. 2 busser med 115 medlemmer besøkte Hopsjøbrygga og Dolm kirke.

2018:

 • Høsttur til Inderøya 6. september. Det ble foretatt omvisninger på: Nils Aas Kunstverksted,Gulburet ,Sakshaug ’nye’ kirke, Sakshaug gamle kirke. Bespisning på Berg Gård.
 • Slektsforskerdagen 2018 ble arrangert på Strinda videregående skole 27. oktober sammen med Slekt & Data.
 • 14. november: Boksleppet 2018.

2019:


 • Across the Universe, revy på Strinda videregående skole 13. februar.
 • AtB. Busselskapet orienterte 8. mai om omleggingen av bussystemet som trer i kraft 3. august.
 • Buss 29. juni til Sunndalen for å overvære musikkspillet Lady Arbuthnott – Frua på Elverhøy. Besøk på plassen der hun slo seg ned.
 • Bedriftsbesøk hos NGU 4. september.
 • 26.oktober: Slektsforskerdagen 2019
 • 30. oktober: Årsmøte 2019. Haldis Isachsen viste bilder og kåserte om Mitt Trondheim.

2020:

 • The Commitments, revy på Strinda videregående skole.
 • Øvrige medlemsmøter avlyst grunnet Covid 19.
 • Årsmøte 2020 avholdt pr. Uravstemming 21. oktober