WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Flintøks ved Skipsmodelltanken

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Ved utgraving av tomta til Skipsmodelltanken i midten av 1930-tallet, fant man en slipt flintøks ca 114 meter over havet. Den lå i en fordypning i løst skiferlag under et 0,7- 0, 8 meter tykt lag av løs og noe uren leire.

Leirlaget kan skyldes en lokal utglidning, men på dette nivået er det mer sannsynlig at øksa var nedgravd i leira. Øksa var nyslipt og uten slipespor, og er tolket som et gravfunn fra yngre steinalder. Da øksa var i bruk var Tyholt for lengst landfast.

Øksa er laget av gulaktig flint importert fra Sør-Skandinavia. Det er trolig at ikke bare råmaterialet, men hele øksene var importert sørfra i yngre steinalder.


Flintøks fra Skipsmodelltanken

Øksa til venstre i bildet ble funnet ved utgraving av Skipsmodelltaken.

Kilde

  • 1. Nidelva - Trondheims hjerte. Eli Fremstad og Per Gustav Thingstad