WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Fjordgaten 18

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Fjordgata ca 1900
Fjordgata 16-18
Fjordgata 16-22. Foto: Jan Habberstad 2014

I 1777 sto Joachim Schwartz's brygge med tilbygning og hage der,og i 1830 tilhørte bryggen grosserer Determeyer. 2/9 1857 kjøpte kjøpmann Helmer Lundgreen eiendommen. Etter brannen i 1857 og 1866 oppførte han nye brygger på tomten. 15/1 1896 solgte Lundgreens og enkes dødsbo eiendommen til grosserer Hans Jørgen Larsen, og 2/1 1908 ble den overdratt til A / S Jacob Larsen for kr. 65.000. 2/l 1918 kjøpte firmaet A/S Hagerup Paulsen bryggen for kr. 240.000, og firmaets likvidasjons-styre solgte den til Albert E. Olsen A/S 25/8 1920 for kr. 235.000. 10/8 1928 overdro dette firmas likvidasjonsstyre eiendommen til Albert E. Olsen Eftf for kr. 105.000. 11 /4 1857 nedbrente bryggen, og likeså ble den igjen totalskadd ved brann 19/3 1866. 13/12 1915 ble den siste bryggen på tomten lettere skadet, og 19/7 1936 ble den totalskadet. Skadetaksten var 135.500. Nå (1964) står et enetasjers lagerskur på tomten.

Nye boligenheter har siden ca 2010 tilhold her.


Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Trondhjemske samlinger. Trondheim historiske forening 1964


Eksterne lenker