WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ferstad

Fra WikiStrinda
Revisjon per 18. mai 2020 kl. 12:19 av Jan H (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Ferstad gård. Luftfoto
Ferstad gård, Infoskilt Foto: Jan Habberstad 2015
Ferstad gård. Foto: Jan Habberstad 2015
Ferstad gård, vestsiden. Foto: Jan Habberstad 2015
Ferstad gård, østsiden. Foto: Jan Habberstad 2015

Ferstad gård, gnr 103 bnr 1, Vegmesterstien 12A, nevnes første gang i Aslak Bolts jordbok under formen Færixstadam og forekommer i 1559 som Ferstadt; senere som Fersta og Ferstad. Oluf Rygh uttaler at det er ganske usikkert hvorledes navnet skal forklares. Det synes nærmest som om forleddet skulde inneholde et personnavn, mannsnavnet Færekr; men da et sådant navn ikke kjennes, beror den bevarte form muligens på en forvanskning.

Ferstad, gammelt matr.nr. 647 tilhørte Hospitalet i Trondhjem. Som bruker nevnes i 1683 Oluf. Ved folketellingen i 1701 er om Ferstad anført: "Ingen opsitter.Engeslett til Hospitalet”

I 1719 Tinglestes bygselseddel på Ferstad til justitsråd Peder Thams og i 1737 til canselliråd Paul Dons. Hospitalet var gårdens eier inntil 1770. Da blev den efter kgl. bevilling makeskiftet til agent Broder Lysholm mot hans eiendom Indregården i Stadsbygd og kom derved i privat eie .

Broder Lysholms enke, Catarina Lysholm , skjøtet i 1783 Ferstad til svigersønnen justitsråd og senere generalmajor Carsten Gerhard Bang. Han blev samme år også eier av Ferstadaune og senere tillike av Ugla gård og Lian gård, så alle disse gårdene en tid hørte under samme eier. Som av det efterfølgende fremgår, blev Ferstadaune ikke senere utskitt fra Ferstad.

Ferstadaune, gammelt matr.nr. 648, var kirkegods og tilhørte Frue kirkes kapellanembede. Som bruker nevnes i 1683 Estenn. Ved folketellingen i 1701 noteres om Ferstadaune: "Ingen opsitter. Engeslette ".

I 1723 er brukeren av Ferstad, Peder Thams, også bruker av Ferstadaune. Den senere bruker av Ferstad, Peder Dons, hadde formodentlig Ferstadaune som underbruk under Ferstad. I jordboktn for 1746 står om Ferstadaune anført at gården er øde (ubebodd).

I 1767 blev ved kgl. bevilling Ferstadaune overdratt Ellen Malene Tønder Lund, enke efter kapellan til Frue kirke Lars Lund, til eiendom mot makeskifte i hennes eiende gård Eigset i Bjugn. Derved kom Ferstadaune i privat eie. Nevnte enke blev senere gift med kaptein Carl Henning Krogh som derved blev eier av Ferstadaune. Han solgte i 1783 gården til generalmajor Carsten Gerhard Bang som også var eier av Ferstad. Fra den tid går Ferstadaune inn i Ferstad og går senere ut av matrikkelfortegnelsen som eget bruk.

I oppgavene fra 1819 er Ferstad med Ferstadaune samt Ugla tatt under ett da de tilhørte den samme eier. Derimot er Lian som også hørte samme eieren til, tatt særskilt.

På eieren, generalmajor Bangs forlangende blev de tre eiendommer Ferstad, Ferstadaune og Ugla, tilsammen l forent til ett bruk under navnet Ferstad. Bang opførte nye hus på Ferstad.

Generalmajor Bangs arvinger solgte i 1827 ovennevnte tre bruk samt Lian under ett til grosserer Nicolai Christian Sandborg for 6500 spesiedaler. lflg. Chr. Thaulow sluttet Sandborg da kjøpmannsforretningen og slo seg på jordbruket ; men da dette ikke ville gå videre godt for ham, solgte han i 1835 gårdene til Christian Jelstrup Brun.

Etter Chr. Jelstrup Bruns død ble gårdene i 1839 solgt til Erik Soelberg (1787 i Soknedalen-) for 7000 spesiedaler.

Erik Soelberg solgte i 1872 Ferstad til Johannes Bjørnsen for 6000 spesiedaler og flyttet til Presthus gård. Fra 1894 var Bjørnsens sønn Otto Bernhard Bjørnsen eier av Ferstad.

Fra Ferstad utskiltes i 1894 bruket Solbakken som solgtes til Erik Olsen.

Otto Bjørnsen solgte i 1912 Ferstad, gnr. 103, bnr. 1, til Martine Hansen (Gift med restauratør Lauritz Hansen). I 1917 kjøpte A.s Gråkallbanen eiendommen for 75.000 kroner.

En mengde tomter, særlig hyttetomter, er efter 1918 frasolgt eiendommen. I 1932 var det ca. 200 bruksnummer under Ferstad.

I 1919 blev Ferstad hovedgård, bnr. 39, utskilt som eget bruk og av A.s Gråkallbanen solgt til fru Alfhild Spørck Solberg (21.7.1888 i Trondheim-) for 60000 kroner. Hun ble gift med forstmester Thorvald Egidius Solberg (23.12.1882-)

I 1923 blev hovedbygningen på denne eiendom fredet.

Andreas L. Riis tok over gården i 1966, fra Alfhild Spørck Solberg, som i sin tid kjøpte den av Gråkallbanen. Solberg fikk utført omfattende restaurering av gården, noe Riis også satte i gang med umiddelbart etter overtakelsen. Dette arbeidet ble videreført av hans kone Inger Riis, da Andreas L. Riis døde allerede i 1984, i en flyulykke. Frithjof Lilje Riis overtok som eier av Ferstad gård i 2005.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon

Eksterne lenker