WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

E.C.Dahls bryggeri

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
E.C. Dahls bryggeri sett fra Nyhavna. Foto: Jan Habberstad 2014
Reklame for Dahls Øl på taket av Nordre gate 13. 1974.
Foto: Henning Meyer / Trondheim byarkiv

E. C. Dahls bryggeri ble etablert av Erich Christian Dahl (1814-1882) som var født i Trondheim. Foreldrene var innflyttere og dreven handelsforretning på sjøsiden av Sandgaten.

Erich Christian Dahl kjøpte i 1850 SukkerhusetKalvskinnet av Staten. I 1856 ble Sukkerhuset bygget om til bryggeri. Det første bayerøl ble produsert og solgt 25.juni1857. Bayerølet var den viktigste ølsorten helt til 1930-årene. Søttøl og Pottøl ble produsert til ca 1910. Pilsenerølet kom ca 1880, men først i løpet av 1930-årene ble Pilsener den viktigste sorten. Den letteste øltypen var Landsøl, som etter 2. verdenskrig fikk navnet Lagerøl og senere ble erstattet med Brigg som i dag er kjent under produktnavnet Lysholmer Light. Fra 1973 lanserte E.C. Dahl Tuborg som internasjonalt franchiseprodukt.

En viktig nylansering skjedde sommeren 1983 da publikum for første gang fikk stifte bekjentskap med «Lysholmer Spesialøl». Denne øltypen gjorde E.C. Dahls navn kjent over hele landet. Lysholmer ble en nasjonal merkevare som i dag er et viktig produkt for Ringnes både lokalt og nasjonalt. Vørterøl har vært i produksjon helt fra 1907.

Bryggeriet startet mineralvannproduksjon i 1910, det viktigste produktet i starten var Selters. Etter hvert kom søtet mineralvann, under fellesbetegnelsen brus. I 1934 kom det første varemerket, appelsindrikken Solo. Coca Cola kom på markedet i Trøndelag i 1955. Så sent som på slutten av 60-tallet var Solo den største mineralvannsorten, før Coca Cola overtok. Omtrent samtidig gikk mineralvann forbi øl som bedriftens største produktgruppe.

Bryggeriet utviklet seg snart til å bli ledende i Trondheim, og solgte øl i Trøndelag,hele Nord-Norge, på Møre og Vestlandet helt ned til Bergen. E. C Dahl drev ogsåeksport til Hamburg og Syd-Amerika inntil slutten av 1870-tallet.

Da E.C. Dahl døde i 1882 overtok et bostyre driften av bryggeriet innti11889. Det var dårlige tider og vanskelig å få kreditt. Derfor søkte bostyret lenge forgjeves etter en kjøper.

A/S E.C. Dahls Bryggeri ble etablert i 1889 med konsul O. K. Lysholm som hovedaksjonær og med mindre poster til 3 forretningsmenn i Trondheim. Lysholm var født i 1830 og hadde fra 1864 drevet Jørgen B. Lysholms Brenneri som eneeier. Stifterne og deres etterkommere sto sentralt i bryggeriets styre helt til fusjonen med Nidar i 1986. Etter grunnleggeren var 3 generasjoner Lysholm i bryggeriets ledelse. Den siste, Jørgen Bjarne Lysholm var administrerende direktør for bedriften i perioden 1960-1986.

Aktiebryggeriet i Trondheim ble bygget i 1900, og ble en alvorlig konkurrent til E.C. Dahls Bryggeri. I 1966 lyktes det, etter mange forsøk å fusjonere A/S E.C. Dahls bryggeri og Aktiebryggeriet under navnet Aktiebryggeriet - E.C. Dahl. Fire år senere fikk selskapet navnet E.C. Dahls Bryggeri A/S.

Allerede i 1968 ble det besluttet at all fremtidig utbygging skulle skje ved tidligere Aktiebryggeriets anlegg i Strandveien på Lade, og at virksomheten skulle flyttes dit trinnvis. Denne planen var gjennomført uten endringer innen 1984. Det ble forøvrig aldri aktuelt å foreta oppsigelser fordi vekst i omsetningen skapte flere arbeidsplasser enn de som ble borte ved rasjonaliseringen. En større utbygging av anlegget ble gjennomført i 1969-74. Både tapperiet og distribusjonsanlegget på Kalvskinnet ble nedlagt i 1974, og de ansatte flyttet til det nye anlegget. Bygningene ble senere solgt til Vitenskapsselskapet. Som siste avdeling ble ølproduksjonen nedlagt i Sverres gate i løpet av 1980-84 og flyttet til en utbygd avdeling i Strandveien.

I årene 1971 til -76 kjøpte E.C. Dahls bryggeri aksjemajoriteten i Bodø Aktiebryggeri, som i 1978 skiftet navn til Nordlandsbryggeriet. De to selskapene gjennomførte en fusjon i 1993.

Sammen med lanseringen av Lysholmer Spesialøl var bryggeriets tidlige lansering av 0,5 literflaske for mineralvann et heldig fremstøt på markedssiden først på 80-tallet. E.C.Dahls Bryggeri A/ S skaffet seg i denne perioden et forsprang i markedsutviklingen. I 1989 startet bryggeriet produksjon av mineralvann på 1.5 liter retur plastflasker, og 4 år senere kom tilsvarende returemballasje for 0.5 liter flasker.

E.C. Dahls Bryggeri A/S og Nidar Bergene overrasket mange med fusjonen i 1986. Det fusjonerte selskapet fikk navnet Nidar A/S. Samtidig ble en del av bryggeriets eiendommer fisjonert ut til et nytt selskap som fikk navnet E.C. Dahls Eiendom A/S.

Få måneder senere kjøpte Nora Industrier en stor del av aksjene i Nidar A/S, og dette førte til til at også disse selskapene fusjonerte. E.C. Dahls Bryggeri ble deretter lagt inn i Ringnes A/S, mens Nidar ble egen divisjon under Nora Industrier. I 1990 ble den store fusjonen mellom Nora Industrier og Orkla A/S gjennomført.

Ringnes E.C. Dahls Bryggeri har i 1994 ca 410 ansatte i Trondheim, ca 60 ansatte ved Nordlandsbryggeriet i Bodø, og rundt 80 ved distriktslagrene i Narvik, Steinkjer, Namsos, Røros, Hitra, Surna og Sandnessjøen. Bedriften i Trondheim produserer sammen med Nordlandsbryggeriet 12 % av alt øl og mineralvann i Norge i 1994.


Historien ovenfor ble trykket i 100-års jubileumsberetningen til Trondheim Kjøpmannsforening i 1994. Stort sett er vel selskapet uforandret siden da.

Ringnes logo.jpg


Se også

Kilder

  • 1. Trondheim Kjøpmannsforening 1894-1994
  • 2. Trondheim Byleksikon

Eksterne lenker