WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Dragvoll gård

Fra WikiStrinda
Revisjon per 5. aug. 2020 kl. 16:19 av Jan H (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Dragvoll gård (1964)
Foto: Trondheim Byarkiv
Tunet på Dragvoll i 2007. Foto: Jan Habberstad
Strinda den gang da
Dragvoll gård
Dragvoll
Årbok for
Strinda historielag
2003
Sidetall 10
Forfatter Kristofer Grendahl
Overskrift Dragvoll -
storgård - vanlig gårdsbruk- universitet
3 stikkord universitet
gård
Dragvoll

Gården og området ved Dragvoll ble beskrevet av Kristofer Grendahl i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2003. Artikkelen er på 10 sider. Den omtaler gårdshistorien, eiere og beboere, brannen i 1981 og overgangen til universitetsområde. I 1960-årene ervervet Staten Dragvoll, gårdene Stokkan Nedre og Stokkan Øvre , Loholt, Dalset og noen flere områder til område for nytt universitet, se Universitetet på Dragvoll.

Sentralt gjenom området går Stokkbekken eller Stokkanbekken. Forfatteren knytter betegnelsen drag til navnet på gården.

Dragvoll, gnr 48 bnr 1, ligger vest for Stokkan. I 1783 tilhørte den Caspar Wildhagen som la ett av Loholtbrukene til eiendommen. Morten Simonsen Hoff (1731-1773) eide Dragvoll fra 1767. Han var gårdsdreng hos Thomas Angell, men ble senere forstander for Angells stiftelser.

Engelbrigt Thun skilte ut flere bruk i 1840-årene. Blant disse var Høiset, Ramstad, Lien og Dalset

Det har siden vært mange eiere av Dragvoll før Arnt Klementsen Grendahl (1845-1931) kjøpte Dragvoll i 1980. I 1917 overtok sønnen Olaus Grendahl (1885-1956) og i 1949 hans sønn Arnt Grendahl (1916-1997). Staten kjøpte Dragvoll i 1964. Høsten 1981 brant gården, og bygningene ble senere gjenoppbygd som del av universitetets anlegg.

Stabburet på Dragvoll. Foto: Jan Habberstad


8 fotos og 1 kart er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]