WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Den Nordenfjeldske Kreditbank

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Den Nordensfjelske Kreditbank i Dronningens gate i 1972

Den Nordenfjeldske Kreditbank ble opprettet i 1868 av sakfører Karl Ludvig Bugge på oppfordring av kjøpmann Johan Berg. Overrettsakfører C.W.Hirsch ble første banksjef.

Direktør Hirsch fratrådt i 1887, og han ble etterfulgt av Otto D. Adeler som var banksjef i Stavanger Privatbank. Fra 1897 til 1900 var tidligere kontorsjef og bokholder A. Pedersen banksjef. Overretssakfører og ordfører i Trondheim Andreas Berg var bankens sjef fra 1900 til 1928. Fra 1931 til 1945 ble Einar Aas sjef i banken.

Høsten 1946 ble Sverre Andresen ansatt som banksjef.

Banken holdt fra starten av i Thomas Angells gate 8, men bygget i 1876 et eget bygg i Dronningens gate 3. Arkitekt Henrik Trap-Meyer tegnet bygget. Banken ble ombygget i 1901 og i 1938-40. Revet i 1970.

I 1882 ble det oppdaget en større bedragerisak der banken hadde innløst falske verdier utstedt av en Levangermann. Alle fonds var gått tapt i 1884, men overrettsakfører Bugge reddet banken ved å nedskrive aksjekapitalen og fikk tegnet ny kapital.

Banken overtok i 1947 Trondhjems Realkreditbank , og navnet ble Den Nordenfjeldske Kreditbank, hvori opptatt Trondhjems Realkreditbank. Den fusjonerte i 1963 med Forretningsbanken.

Den Nordenfjeldske Kreditbank hadde lokaler i Dronningens gate 3.

Kilde

  • 1. Terje Bratberg. Trondheim i endring
  • 2. Trondheim Byleksikon
  • 3. Olaus Schmidt. Handelsboka for Trondheim