WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Christian Thaulow

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Christian Thaulow

Konsul Christian Thaulow (25.3.1864-12.9.1930) var sønn av Hans Henrik Thaulow I og Ulrikke Elenore Jenssen. Gift med Julie Augusta Wefring (2.2.1864 i Fiskum- 20.01.1941 i Oslo), datter av Mads Ivar Wefring og Hilda Grimelund. Barn:

  • Gudny Thaulow (1890-), gift 2.11.1911 med kaptein Oskar Bonnevie (1882 i Arendal-), sønn av Sofus Tørres Bonnevie
  • Astrid Thaulow (1893),
  • Ellen Thaulow (1895-),
  • Inger Thaulow (1897-),
  • Christian Thaulow-II (15.7.1901-1944),
  • Julie Thaulow (14.6.1903-9.11.1976).

Bror av Hans Henrik Thaulow.

Christian Thaulow ble utdannet som cand. jur.Han ble i 1889 leder i firmaet Chr. Thaulow & Søn, som hans farfar hadde grunnlagt. Fra 1898 var han eneeier av firmaet. Thaulow var ordfører i Trondheim 1905-1910.

I en mannsalder var Christian Thaulow en av forgrunnsskikkelsene i Trondhjems offentlige liv gjennom sin omfattende virksomhet i kommunalpolitikken, og som betrodd tillitsmann i handel og næringsliv.

Etter sin farfar overtok han omfattende personalhistoriske opptegnelser som i 1919 ble utgitt som

Consul Chr. Thaulow Personalhistorie for Trondhjems by og omegn, i et tidsrum af circa 1 1/2 aarhundrede, omfattende ca 1300 personer.

Christian Thaulow var formann i Trondhjems Handelsforening 1898, 1903, 1904 og 1909-1911.

Svigersønnen, ingeniør Ulf Stein Eriksen (23.06.1900 - 03.05.1959) ble disponent i Chr. Thaulow & Søn Eftf. A/S i 1935. Han var gift med Julie Thaulow.

Kilde

  • 1. Terje Bratberg. Trondheim i endring. Næringsforeningen i Trondheim 2011
  • 2. Folketelling 1875-1900


Ordførere i Trondheim kommune

Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Nikolay Jenssen - Samuel Severin Bætzmann - Fredrik Moltke Bugge - Hans Peter Jenssen - Nikolay Jenssen - Fredrik Moltke Bugge - Samuel Severin Bætzmann - Johan Christian Grabow - Fredrik Georg Lerche - Hans Georg Colbjørnsen Meldahl - Christian Petersen - Einar Gram - Ove Guldberg Høegh - Fritz Lorck - Aage Schavland - Ove Christian Roll - Fritz Lorck - Michael Getz - Fritz Lorck - Carl Arnoldus Müller - Christian Hirsch - Johannes Musæus Nissen - Christian Hulbert Hielm - Christian Hirsch - Jens Ludvig Paul Flor - Karl Bugge - Christian Hulbert Hielm - Johan Bergh - Marius Friman Bøckman - Bernhard Konrad Bergersen - Ingebrigt Buaas - Sverre Olafssøn Klingenberg - Carl Nielsen - Christian Knudtzon Schaanning - Bernhard Konrad Bergersen - Andreas Berg - Hans Jørgen Bauck - Christian Thaulow - Andreas Berg - Odd Sverressøn Klingenberg - Ole Konrad Ribsskog - Einar Dahl - Francis Kjeldsberg - Kristian Bryn - Andreas Moe - Johan Cappelen - Harald Pedersen - Ivar Skjånes - Olav Bergan - Sverre Colbjørnsen Stokstad - Ivar Skjånes - John Aae - Olav Gjærevoll - Odd Sagør - Kaare Tønne - Axel Buch - Olav Gjærevoll - Anne Kathrine Parow - Per Berge - Marvin Wiseth - Anne Kathrine Slungård - Liv Sandven - Rita Ottervik

Eksterne lenker