WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Christian Carl Myhlenfort

Fra WikiStrinda
Revisjon per 17. feb. 2022 kl. 09:05 av Janh (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Major Christian Carl Myhlenfort (ca 1740-1804) var sønn av oberstløytnant Friderich von Myhlenphort (1707-1789) og Magdalena Christina Matheson (1713-89), hun datter av Jacob Jacobsen Matheson, oberst og sjef for Nordenfjeldske dragonregiment fra 1730 .

Hans bestefar var første sjef for Trondhjemske Regiment, oberst Casper Fredrik von Myhlenfort (24.8.1679 - død 4.9 1737 i Trondhjem. Gift 1705 med Margrethe Marie von Hatten, f. 29.1.1679 på Fr.hald, død 8.7.1737 i Trondhjem, datter av oberst Bendix von Hatten og Maria Lillienschiold.

Bygdebok for Strinda sier;

Oberst Myhlenfort kjøpte gården Søndre Reitgjerdet 21. januar 1727. Myhlenfort bodde visstnok ikke på gården, for i jordebok av 1746 er den betegnet som øde. I 1754 solgte Myhlenfort Reitgjerdet til kjøpmann Lorenz Lauritsen Bie (1707-10.1.1787) for 750 riksdaler.

I 1764 lyser oberst Myhlenforts eldste sønn, fenrik Casper Friedrich Myhlenfort sin odelsrett til Reitgjerdet. Han får gården tilskjøtet den 5. oktober 1764 for 750 riksdaler, plus 540 riksdaler for de forbedringer som selgeren Lorentz Bie hadde utført på husene og jordveien. C. F. Myhlenfort solgte gården samme år til handelsmann i Trondheim, Oluf Tangen for 1495 rd. Oluf Tangen selger 2. mai 1765 til kjøpmann Lorents Bie for 1499 riksdaler.

I 1766 opptrer en yngre sønn som odelspretendent til Reitgjerdet, men det er tvilsomt om han kom i besittelse av gården.

Major Christian Carl Myhlenfort født 1740 dør i 1804)

I 1805 blir gården solgt på auksjon til kjøpmann Fredrik Bing i Trondheim. Denne overdro gården til sin svigersønn kjøpmann Peter Christian Buck, og denne selger i i 1847 til Iver Jakobsen Tesli for 8300 spesiedaler.

I 1855 blev utskilt en parsell kalt Carlseng (senere skrevet Karlseng) på 50 mål. Denne parsell ble 30. november 1855 kjøpt av økonom O. S. Alstad for 1200 spesiedaler, og av ham samme dato solgt til staten for 1700 spd.

Folketelling 1865 inneholder;

Carlseng, gammelt gårdsnummer 201b; her bor både lege og forstander Peter Andreas Ekroll, forvalter Johan Oluf Wiig, tjenestefolk og øvrige ansatte, samt 200 pasienter.

Kilder