WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Forskjell mellom versjoner av «Charlottenlund gravlund»

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Linje 54: Linje 54:
 
Bilde:CG57.JPG|April 2019
 
Bilde:CG57.JPG|April 2019
 
Bilde:CG56.JPG|April 2019
 
Bilde:CG56.JPG|April 2019
Bilde:CG52.JPG|April 2019
+
Bilde:CG55.JPG|April 2019
 
Bilde:CG54.JPG|April 2019
 
Bilde:CG54.JPG|April 2019
 
Bilde:CG53.JPG|April 2019
 
Bilde:CG53.JPG|April 2019

Revisjonen fra 2. apr. 2019 kl. 11:49

Koordinater: 63°25′8,02″ N 10°30′11,5″ Ø
Trykk på koordinatene og du får kart, flyfoto etc. for dette stedet.

Her skal gravplassen ligge
Skisse av prosesjonsveien
Prøveoppsetting av steinmur. 2016

Charlottenlund gravlund er en ny gravplass planlagt på Charlottenlund/Jakobsli.

Trondheim kommune har laget forslag til en detaljert reguleringsplan for ny gravplass på Overvik og det tilgrensende turdraget i østre deler av Charlottenlund. Charlottenlund gravplass skal, foruten gravplassene, inneholde areal til seremonibygg, drift og parkering. Planområdet (reguleringsplan r399) er i kommuneplanens arealdel 2012-2014 vist som framtidig grav- og urnelund, framtidig grønnstruktur og turveg. Tomta for den nye gravplassen er lokalisert mot det eksisterende boligområdet på Charlottenlund.

Kirkelig fellesråd i Trondheim gjennomførte høsten 2012 en plan- og designkonkurranse for Charlottenlund gravplass. Vinnerprosjektet «Alle savnedes plass», utarbeidet av White Arkitekter AB og Landskapsgruppen Öresund AB, danner grunnlaget for utarbeidelsen av reguleringsforslaget.

Gravplassen får følgende hoveddeler

Prosesjonsveien Veien er uten begynnelse og slutt, men blir forbindelsesvei mellom gravplassene og omgivelsene. Prosesjonsveien vil kunne sees fra Almeveien.

Åkerholmen er en liten «holme» med trær som er kjent i landskapet fra før, og gir en trygg nærhet til fortiden. Her blir det minnelunder, meditasjonssteder og gangveier.

Gravfeltene blir adskilt med lave lerkehekker. Det gjelder ikke på Åkerholmen, men ute på de flate partiene av gravplassen. Det er planlagt flere smale skogholt for å ta av for vinden.

Alle savnedes plass er et sted å samles eller å være alene og minnes. Den kan også være et sted man kan komme sammen for å søke trøst i en vanskelig situasjon, som et alternativ eller supplement til å bruke seremonirommet. Mellom gravlunden og bebyggelsen vil det bli et turdrag der det vil bli opparbeidet en turvei.


Type grav	       Byggetrinn 1 Byggetrinn 2
Kistegrav	        1413	    994
Kistegrav for muslimer 	 496	 
Kistegrav i minnelund       47	 
Urnegraver	        1805	    747
Urnegraver i navnet minnelund	1338	    288
Urnegraver i anonym m.lund	 360	 
Sum	            5459	    2029

Første byggetrinn startet opp august 2016, anlegget er forventet ferdig senhøsten 2019 og klart til bruk våren 2020.[1]

Anleggsarbeidet [2]

Prosjekterende:

 • Landskapsgruppen AB
 • White arkitekter AB
 • Sweco Norge AS

Hovedentreprenør:

 • Hageanlegg as

Underentreprenør:

 • Tverås Maskin og Transport A/S

Fra anleggsperioden [3]

Referanser

 1. E-post: Torhild Hovdenak [TH563@kirken.no] 5.4.2018
 2. Infoplakat
 3. Foto: Torbjørn Rønning

Kilde

 • Trondheim kirkelige fellesråd
 • Trondheim kommune
 • White

Eksterne lenker