WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Caspar von Storm

Fra WikiStrinda
Revisjon per 22. jan. 2013 kl. 19:40 av Jan (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Stiftamtmann Caspar Herman von Storm, (9.2.1718 i Trondhjem - 12.3.1777 i Fyn), officer, var sønn til oberst Christian Ulrich von Storm og Helene Margrethe Hausmann, f. i Trondheim. Gift I) i Trondheim 14.8 1754 med Ide Sophia Mangelsen, f. der 14.8 1736, død i Christiania 11.4.1766, datter til generalmajor Johan Mangelsen ; 2) 1767 med Margrethe von Heinen, f. 26.7. 1730, d. 14.2. 1805, enke efter stiftamtmann i Trondheim Christian Stockfleth (1715- 1750) og datter til major Ulrich Friderich von Heinen og Catharina Brūggemann.

Caspar von Storm blev først sersjant, derefter fenrik og 1735 sekondløitnant ved Frølichs gevorbne infanteriregimnt. Han blev kaptein og kompanichef 1740, tjente med orlov i engelsk sold ved hjelpekorpset ved Rhinen og opholdt sig derefter lengere tid i Frankrike. Han var major ved sitt gamle regiment 1752-57, tok såavskjed og blev utnevnt til amtmann over Akershus amt l3.6.1757, derefter tillike til stiftsbefalingsmann over Akershtus stift 13.6.1763.

Da moren døde 1767, fikk han i arv den store Hausmann'ske formue, og ved foreningen av rikdom og embede kunde han spille en ledende rolle i Christiania-patriciatet, var bl. a. i flere år den fremste mann i frimurerordenen. Han slo også stort på: på sin eiendom i Tollbodgaten bygget han det prektige hus som senere blev krigsskole , og han ombygget Ladegården i Gamlebyen i den skikk den senere beholdt. Han samlet et fint bibliotek pa ca.9000 bind og hadde dessuten en kunst og naturaliesamling. Men så gjorde han en dundrende fallitt i 1772 og måtte opgi sine embeder. Han forlot Christiania 15/ 3 samme år og reiste til Kjøbenhavn. Hans efterfølger som stiftamtmann blev utnevnt 30/7 1772.

Sin siste tid levde han på von Heinen-slektens gard Kejrup i Kjølstrup sogn pa Fyn.

Storm hadde i første ekteskap to døtre, som begge blev adelig gift, den ene med hoffmarskalk Henrik Christopher Bjelke, den andre med grev F. A. Wedel Jarlsberg, med hvem hun blev mor til stattholderen grev J. C. H. Wedel Jarlsberg, som fikk to av navnene sine efter Storm.


Kilde

  • 1. Halvdan Koht. Norsk biografisk leksikon