WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Bybranner i Trondheim

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

►1015: Svein jarl satte ild på byen
►1219: Det meste av byen brenner
. ►1295, 25. desember; bybrann som startet natt til 1. juledag, hvor blant annet bybroen blir helt ødelagt og Erkebispegården får store skader.
. ►1328, 3.- 4. april; den såkalte "Ambrosiusbrannen" - Domkirken brenner.
. ►1344: Mikaelskirken brenner. Den blir ikke gjenreist.
. ►1432, 2. juli; lynnedslag starter brann i domkirken. Skadene er store.
. ►1481: Store deler av byen brenner ned.
. ►1531: Stor bybrann starter 5. mai. Av domkirken står bare koret og høykoret igjen. Det er danske tropper i kamp med erkebiskopen som starter brannen.
. ►1598, 8. mai; Vår Frue kirke, kanikkegårdene og en rekke andre bygninger brenner.
. ►1651, 5. januar brenner 90 % av byen ned, men domkirken ble berget. Sannsynligvis den mest omfattende brannen i byens historie.
. ►1658: Bebyggelsen på Bakklandet brant. Det var under den svenske beleiringen av byen.
. ►1681, 19. april; «Hornemannsbrannen». Store deler av byen brant. Navnet fikk den fordi brannen startet i kjøpmann Henrik Hornemanns brygge ved Nidelva. Ny regulering ledet av generalmajor Cicignon ga Trondheim sentrum den nåværende byplan.
. ►1708, 2. august brant hele byen unntatt bryggene og bebyggelsen i Sanden. Domkirken og Vår Frue kirke fikk store skader.
. ►1717, 3. mars og 17. juni; to større branner i nedre bydeler. Til sammen nærmere 100 bygninger ødelagt, derav tre brygger.
. ►1719, 25. januar; Domkirken i brann etter lynnedslag.
. ►1742, 9. august; 14 hus i Munkegata og Enkeltskillingsveita brant.
. ►1773: Området ved Ravnkloa brant ned.
. ►1788, 3. desember; hele den nordøstre del av byen, «Nerbyen», øst for Søndre gate og nord for Strandgaten (i dag Olav Tryggvasons gate) brente ned.
. ►1805, 14. mai brant 23 hus og 5 brygger vest i byen, i området mellom fjorden, St. Olavs gate, Dronningens gate og Hospitalsgata.
. ►1810: Øvre del av Søndre gate nedbrent; kvartalet Søndre gate, Dronningens gate og Kjøpmannsgata oppover mot Kongens gate.
. ►1813, 26. desember; 15 hus brant i området Søndre gate/Krambugata, mellom Dronningens gate og Schjoldagerveita.
. ►1818, 25. november; 50 hus og ni brygger brant nedenfor Strandgaten (Olav Tryggvasons gate), mellom Søndre og Nordre gate.
. ►1827, 31. januar; til sammen 8 gårder ble ødelagt av brann i Munkhaugveita/Munkegata.
. ►1841, 24. april; størsteparten av byens østre deler lagt i aske. Det var storm og ilden spredte seg raskt. 330 gårder og 40 brygger ødelagt. 2000 mennesker ble husløse.
. ►1842, 22. januar; vestre del av byen, nord for Kongens gate, ble flammenes rov. 371 gårder nedbrent, 3000 mennesker husløse.
. ►1844, 2. juli; et kvartal mellom Strandgaten og den nye Thomas Angells gate brant ned.
. ►1846, 11. mars; et område sør for Vår Frue kirke blir ødelagt av brann. Fra nå av innføres murtvang for nye bygninger innen et nærmere angitt område.
. ►1847, 30. desember; 23 gårder på Nedre Bakklandet brenner ned.
. ►1857: 16 brygger i Fjordgata brenner ned.
. ►1873, i påsken; flere større bygårder i sentrum ødelagt av brann, også Stiftsgården var truet.
. ►1879: Dronningens gate 26-32 ødelagt av brann.
. ►1898, 21. mai; et helt kvartal øverst i Kjøpmannsgata brenner ned, bl.a. Håndverkerforeningens gård og den gamle "Huitfeldtgården".
. ►1899, 17. februar: Den gamle Klüvergården og to andre gårder på nordsiden av Olav Tryggvasons gate ned mot Ravnklobakken brenner ned.
. ►1899, 23. mars; 18 hus på Nedre Møllenberg brenner ned. 6 mennesker omkom i brannen, som truet hele Østbyen.
. ►1942, 27. januar; Harmonien (Møllmanngården) på Torvet brant ned.
. ►1943, 24. juli; brann på Nyhavna etter alliert bombetokt. Målet var ubåtbasen Dora, men det var Trondheim Gassverk som fikk størst skade.
. ►1956, 22. oktober; brann i trikkestallen på Dalsenget. 3 mennesker omkom og 42 trikker ble ødelagt.
. ►1967, 19. oktober; 6 brygger i Kjøpmannsgata nedenfor Bakke bru brant. Royal Garden Hotel er senere reist på tomten.
. ►1983, 18. august; østlige og sørøstlige deler av Erkebispegården brant ned til grunnen.
. ►1983, 9. oktober: Tre brygger; Kjøpmannsgata 63, 65 og 67 brente ned. Brannen sprer seg også over elva hvor flere lagerbygninger går tapt.
. ►2002, 15. juni; farlig brann da Vækteren Bistro i Prinsens gate ble totalskadet av brann. Senere bygget opp igjen som tro kopi.
. ►2002, 7. desember; et helt kvartal i Nordre gate ble flammenes rov. (Brannen startet i en frityrgryte i restauranten News)
. ►2003, 21. februar; Olav Tryggvasons gate 12 (Kvamgården) ble totalskadet av brann.
. ►2004; 30. juli brøt det ut brann i tre eldre bygårder i Søndre gate. Gårdene ble likevel ikke mer skadet enn at de lot seg rehabilitere.
. ►2006, 30. april; en eldre tregård i Søndre gate 24 totalskadet i brann.
. ►2007; natt til 17.mai ble 3 brygger i Fjordgata ble totalskadet i brann.


Kilde

  • 1. Store norske leksikon]]


Eksterne lenker