WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Bussrutene i Strinda

Fra WikiStrinda
Revisjon per 27. jan. 2018 kl. 13:26 av Torbjorn (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bussene i Strinda

Bussrutene i Strinda var lenge dårlig organisert etter 2. verdenskrig. Det fantes en bussrute østover til Sjøvoll i Malvik. Foruten denne hadde Statsbanene såvidt startet opp trafikk på strekningen Trondheim-Heimdal og Trondheim -Malvik, se Bilrutene til NSB. 9 konsesjonsinnehavere samarbeidet dårlig.

Fra nyttår 1947 gikk 3 av konsesjonsinnehaverne sammen og dannet A/S Bustrafik. Dette selskapet trafikkerte Jonsvatnet, Nardo, Nidarvoll, Fossestua og rutene på Nedre Byåsen. En av aksjonærene hadde trafikken til Sjøvoll inntil 1950. I 1948 fikk selskapet konsesjon på strekningen Trondheim-Høyskoleveien-Klæbuveien-Nardosletta. Likeledes fikk de utvide ruta til Wullumsgården videre til Bukkvollan-Ugla-Haukåsen-Smistad. Endelig fikk selskapet løyve til å utvide ruten Trondheim-Jonsvatnet til å omfatte strekningen Eberg-Valentinlyst-Reitgjerdet.

Rutetabeller


A/S Autobus som før krigen hadde trafikkert de bynære områdene øst for elva (se ruter i margen), fikk ved nyttårsskiftet 1948/49 konsesjon på forlengelse av sin Laderute til å omfatte strekningen Østmarka-Rønningsbakken-Trondheim.

Krokum bilruter trafikerte Bratsberg.

Vedtekter for et nytt selskap A/S Trondheim Busselskap ble godkjent 16.mars 1950. Dette ble en overbygning over A/S Autobus, A/S Bustrafik og A/S Gråkallbanen. Men selskapet fikk kort varighet og ble oppløst 20.juli 1951. Kort tid etter ble konsesjonene overført til et nytt selskap Trondheim Bilruter. Selskapet fikk 1.mai 1952 sine konsesjoner for klart avgrensede ruteområder:

Rute 1: Lade
Rute 2: Tyholt
Rute 3: Nardo
Rute 4: Huseby
Rute 5: Moholt
Rute 6: Jonsvatnet
Rute 7: Leirfossen
Rute 8: Byåsen
Rute 9: Trolla

I 1957 kom pendelrutene Byåsen-Lade, Nardo-Lade og Moholt-Byåsen, og NSB-ruta Være-Heimdal.

Charlottenlund lå lenge i bakleksa, men i 1956 fikk NSB konsesjon for strekningen Skovgård-Charlottenlund. A/S Klæburuten fikk midlertidig konsesjon til å opprette personbilrute på strekingen Utleirbakken-Steinaunet., og ny Nidarvollrute kom i 1960.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 4. bind. Og bygda ble by.

Litteratur

  • Ivar Stav: Jonsvannsruta 1920 - 1950. Årbok for Strinda historielag 2013, s. 110-134

Interne lenker