WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Bromstad

Fra WikiStrinda
Revisjon per 7. nov. 2020 kl. 08:55 av Jan (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Bromstad, gnr 13/1, er et gårdsnavn på Strindheim. Gården tilhørte opprinnelig bispestolen og var bykselgods inntil 1794. O. Rygh mente at navnet er en sammensetning av mannsnavnet Brunn eller Bruni.

Gården var i en periode også tingsted, og ett av rommene i hovedbygningen kalles Tingstua.

I 1778 var gården bykslet bort til justisråd Carelius og i 1783 til major Christian F. Meyer. Etter Meyer var grosserer Johan Lorentsen eier. Ved auksjon solgtes Bromstad i 1819 til kjøpmann Isak Dahl (1748-1826). Han solgte i 1820 til kaptein Mathias Cicilius Stabell. Denne overdro gården i 1831 til sønnen løytnant Aage Finne Schjødt Stabell. Stabells arvinger solgte i 1876 til forvalter Peter Moxnes. Hovedbygningen ble oppført i Sveitserstil av forvalter Moxnes.

6 husmannsplasser hørte til Bromstad; Bromstadgjerdet, Bromstadgrinden, Bromstadmark, Bromstadmyr og Bromstadplass (2).

Brukseier Peter Moxnes døde i 1904. Enken Johanne Kristine Elisabeth Moxness satt med gården til hun i 1908 solgte til svigersønnen Karl Jermstad. Jermstad solgte i 1929 til Ottar Vasseljen (13.8.1898 i Malvik-24.2.1995), og familien Jermstad flyttet til ny gård Sunde i Skogn.

Bygningen var en periode fra 1879 rettsal for Strinden og Selbu sorenskriverembete. Uthusene på gården ble herjet av brann i 1955. Fra 1963 ble gården drevet av Sigurd Vasseljen (26.11.1929-4.11.2020).

Store deler av eiendommen ble etter hvert parsellert til boliger. I 2019 ble anleggsarbeidet påbegynt. Gjenstående grunnmur fra driftsbygningen ble revet våren 2020.

Bromstad gård. Foto: Jan Habberstad

Se også

Eksterne lenker

Kilde