WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Blekkan Nedre

Fra WikiStrinda
Revisjon per 9. aug. 2022 kl. 12:45 av Janh (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Kart over Blekkan

Blekkan Nedre, Ner-Blekkan, gnr 88/2 ligger på østsiden av Bratsbergvegen rett overfor Tvereggen.

Det var leilendingen Erik Jonssøn som brukte gården i 1778. Han er også oppført som bruker i 1801. Fra 1811 er sønnen Jon Eriksen bruker, han er også nevnt ved tellingen i 1835. I 1840 ble gården solgt til enken Ingeborg Arntsdatter. Året etter, i 1841 ble gården delt i 2 deler der sønnen Erik Jonsen Blekkan fikk den ene del mens hun selv beholdt den andre. Hun ble senere gift med Haldo Olsen Sæter, som derved ble eier av sistnevnte gård. Han solgte i 1853 den ene halvdel av denne gård til stesønnen Erik Jonsen, mens den andre del ble solgt til stesønnen Arnt Jonsen Blekkan. Hans arvinger solgte i 1892 denne delen til Serina og Ingeborg Eriksdøtre Blekkan.


I 1891 ble A. Grønbeck overdratt rett til å utvinne marmor på Blekkangårdene. Denne retten gikk over til Christen Anker i 1895.


Ingebrigt Kvåle Blekkan (20.03.1866-12.02.1952), gift med Ingeborg Arntsdatter Blekkan (15.05.1863-25.11.1953), fikk i 1923 auksjonsskjøte på Blekkan Nedre 88/1.


Erik Jonsen Blekkan solgte i 1896 til sønnen Jon Eriksen Blekkan. Denne solgte i 1932 til Lars Blekkan jr. som var sønn av eieren av Øver-Blekkan.

I 1935 ble eiendommen ved odelssøksmål overtatt av Anne Røstad.

I 1944 er John J. Blekkan (19.5.1915 i Strinda -31.07.1978) eier. Han ble i 1942 gift med Kjellrun Stubsve (6.3.1920 i Rissa- 28.5.2006).

Blekkan Nedre.

Widerøs flyfoto fra 1952. Kopi fra NTNU

Blekkan Nedre 2008. Foto: Jan Habberstad

Ner-Blekkan i desember 2008.

Blekkan Nedre 2012. Foto: Jan Habberstad

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon
  • 3. Gravminner i Norge