WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Bjarne Andreas Rosenstrøm

Fra WikiStrinda
Revisjon per 25. okt. 2012 kl. 12:02 av Jan (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bjarne Andreas Rosenstrøm

Bjarne Andreas Rosenstrøm (18.4.1906 i Skien- 17.7.1968 i Spydeberg) var sønn av Johan Fredrik Rosenstrøm (1882-1953) og Maren Sofie Skredsholt (1880-1952). Bjarne A. Rosenstrøm giftet seg 24. mai 1930 i Skien med Ellen Hindal Verling (11.9.1907 i Glemmen – 6.4.1989) datter av postmester i Skien, Marcus Fredrik Verling (1880-1973) og Anna Hindal (1885-1959). Han hadde et barn, sønnen Jan Fredrik Rosenstrøm, født 12. oktober 1943.

Bjarne Rosenstrøm vokste opp i Skien. Her tok han latinlinjen med gresk på Skien gymnas og tok artium i 1926. Videre studier ved Menighetsfakultetet i Oslo ble fullført med teologisk embedseksamen som Cand. Theol. i 1928.

Samme år begynte han som omreisende sekretær i Indremisjonsselskapet. I 1929 ble han ansatt som klokker ved Østsiden kirke i Porsgrund. Allerede året efter dro han til Ankenesstrand i Ofoten prosti der han ble ansatt som hjelpeprest. Denne stillingen hadde han frem til 1. april 1938 da han ble utnevnt til hjelpeprest i Strinda. 1. juli 1951 ble han Kallskapellan i Strinden. Under krigen la han, i likhet med de aller fleste av sine kollegaer i Den Norsk Kirke, ned sitt embede i protest mot Quisling og Nasjonal Samlings forsøk på å nazifisere kirken. I årene i Strinda bodde han i Solbakkestien på Ferstad i Byåsen. Huset het «Solfeng» og var eid av søstrene Jakobsen.

13. mars 1953 fikk han utnevnelsen til sogneprest i Spydeberg sogn i Østfold, et kall han betjente frem til han døde av kreft sommeren 1968.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 2. bind.
  • 2. Bjarne Rosenstrøm (barnebarn)