WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Bispehaugen skole

Fra WikiStrinda
Revisjon per 1. jan. 2022 kl. 19:59 av Sture (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bispehaugen skole omkring 1910
Bispehaugen skole 1925
Bispehaugen skole 2006

Bispehaugen skole, Nonnegata 19, er en barneskole. Skolen åpnet 1898, og ble utbygd i flere etapper; første byggetrinn (1896-98) bestod av fire trepaviljonger (ark. Lars Solberg og Johan M. Christensen).

I et skolestyremøte 1890 ble det påpekt at Østbyen sårt trengte nye skoler, og i 1893 ble det bevilget midler til innkjøp av tomt på Bispehaugen. I flere år ble det diskutert om det skulle bygges i tre eller mur, en strid som til slutt ble avgjort til fordel for tre. Dette førte også til at en bygde etter det såkalte paviljongsystemet, dvs med flere mindre bygninger, men strengt ordnet i rutenettsystem som syntes å imitere Møllenbergs noe stereotype lange husrekker. Som byskole av dette slaget er Bispehaugen trolig enestående i norsk målestokk.

1902 ble det reist en murpaviljongav Herman Aars - Murmester (ark. Johan M. Christensen), og 1918-21 ble den store murbygningen oppført (ark. Carl J. Moe). Sistnevnte fikk 1926 Houens fonds diplom for god arkitektur.

Skolen kom i første rekke til å erstatte Bakklandets gutteskole (Graamølna) i Innherredsveien 20, som ble nedlagt i 1898, samme år som første etappe av den nye skolen stod ferdig. Arkitektene Lars Solberg og Johan M. Christensen var ansvarlige for utkastet, som viste fire, to etasjer høye, paviljonger hvorav tre fortsatt står: den vestligste av skolepaviljongene brant ned i 1941. En femte bygning med overlærer- og vaktmesterbolig, og kontorfunksjoner, og en sjette med gymnastikksal stod ferdig i 1899. Begge disse ble revet på 1980-tallet. En sjuende paviljong, nå i mur ble oppført i 1902 (ark. J. M. Christensen) i hjørnet Nonnegaten/ Weidemanns vei.

I 1911 begynte planleggingen av en ny bygning for den kommunale middelskole, og i 1921 stod den ruvende - men faktisk bare tre etasjer høye - murbygningen ferdig. Den var tegnet av arkitekt Carl Moe, og er et ytterst markant trekk i det trondhjemske bybildet. Mens de tidligere byggverkene var holdt i en blanding av nøktern ”skolehistorisme” og ”møllenbergstil”, skulle Moes rødmalte skolebygning bli et av hovedverkene i trøndersk nyklassisisme, og ble belønnet med Houens fonds diplom for god arkitektur i 1926. Et antikvarisk verdifullt, men dårlig vedlikeholdt uværsskur står også igjen fra denne utbygging på skolegårdens vestre del. Det foreløpig siste tilskuddet til bygningsmassen kom rundt 1985 i form av et tilbygg i mur til hovedbygningen, tegnet av arkitekt Dag Braathen. Det ble da også oppfattet som en forutsetning for å få i stand en mer anvendelig skolegård at en rev den gamle gymnastikkpaviljongen og rektorboligen.

Branner ved skolen[1]

  • Takbrann 23. august 1937 i bygning nr. 3.
  • Storbrann 12. februar 1941 i bygning nr. 3. Hele bygningen brant ned.
  • Takbrann 21. august 1941 på hovedbygningen.

Bispehaugen skole 1925

Skolekorpset

Bispehaugen skoles musikkorps, på folkemunne kalt «Småbispan», ble grunnlagt 1909.

Se også

Kilde

  • 1. Trondheim Byleksikon 1996
  • 2. Byantikvarens notat om Trondheimsskolene

Referanser

  1. Lars Kare Hunnes Bispehaugen skole 75 år 1973

Litteratur

  • Lars Kare Hunnes: Bispehaugen skole 75 år 1973