WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Arne Bergsgård

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Arne Bergsgård
Professor Arne Bergsgård (18.4.1886 i Valdres- 18.6.1954 i Trondheim) var sønn av amtskolebestyrer Asle Bergsgård (1850-1930) og Ingeborg Thune (1866-). Gift 29.12.1921 med Unni Norman Eng (26.9.1886- 9.3.1925), datter til distriktslege Norman Eng og Wilhelmine Sand). 1 sønn.

Arne Bergsgård tok eksamen artium 1904. Språklig-historisk embedseksamen 1910. Hovedfag historie.Hovedoppgave: "Nicolai Wergeland og politikken hans". Lærer ved lærerskolen og gymnaset i Volda 1911-14. Overlærer ved Stord lærerskole 1914-22. Dosent ved Noregs Lærarhøgskole i Trondheim 1922-37, Han ble professor 1935 og var høgskolens rektor fra 1937 til 1953.

Under den annen verdenskrig var Bergsgård aktiv i motstandskampen som medredaktør av Sivilorganisasjonens ledende illegale avis i Trondheim, “I krigstid”.Se Sivil- og militær organisering 2.verdenskrig.

Arne Bergsgård innehadde flere tillitsverv i ulike kulturorganisasjoner og offentlige utvalg, som f.eks. Noregs Mållag, Rettskrivingsnemnda (fra 1934) og Undersøkelseskommisjonen av 1945. Han representerte Venstre i Strinda kommunestyre 1936–39. Han var medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fra 1926 og Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1938. 1950 ble han ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Utgitt

Nicolai Wergeland, litt.hist. studie 1908, Stat og kyrkje i strid um skulen i Frankrike 1923, Ole Gabriel Ueland og bondepolitikken I - II 1932, Vinstre frå 80-åra til 1905 ( 1933), Formannskapslovene, opphav og utvikling 1937, Asmund Vinje 1940, Året 1814 i Grunnlova 1943, II Unionen 1945, Nasjonalitetstanken i europeisk historie 1946, samt historiske rifter og avh. og hist. lærebøker for gymnas og lærerskole

Kilder

  • 1. Helga Sverdrup Ekrheim og Olav Ekrheim.Norges realister og filologer 1933
  • 2. Anders Kirkhusmo. Store norske leksikon.
  • 3. Hvem er hvem 1950

Eksterne lenker