WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Angelltrøa

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Fjøset på Angelltrøa, før 1933.
Foto: Ukjent/NTNU UB Lisens: CC BY-NC-SA 4.0 ID: UBT-TO-002516_01
Tjenestefolk Angelltrøa, ca. 1910.
Foto: Anton Røske/NTNU UB Lisens: CC BY-NC-SA 4.0 ID: UBT-TO-002517_01
Gården Angelltrøa 2011
Angelltrøa er en bydel i Trondheim, og ligger mellom Omkjøringsvegen (Europavei 6), Granåsvegen og Jonsvannsvegen. Angelltrøa er en av Trondheims drabantbyer og ble utbygd fra 1960-tallet.

Navnet Angelltrøa stammer fra gården Angelltrøa, gnr 50/1 som i dag ligger ganske inneklemt i bebyggelsen øst for Omkjøringsvegen. Gården ble eid av stiftsprost Jonas Angell. Jonas Angell var fetter av Thomas Angell. Gården het opprinnelig Trøen, senere Angelltrøen og deretter Angelltrøa.

Stiftsprost Angell døde i 1828 og gården ble solgt på auksjon i mars 1829 (skjøtet ble utstedt 31.mars 1829) for 2850 spesiedaler til brødrene Christian Lassen og Anders Lassen (I). 6 generasjoner Lassen har bodd på gården etter at auksjon ble holdt 31. mars 1839.

Fra 1833 var Anders Lassen I (1769-1862) eneeier av Angelltrøa. Han kjøpte opp flere naboeiendommer, blant annet Moholtaunet. Han var gift med Anna Marta (1807-). Barn Anton Wedius Lassen (1838-) og Alexander (1840-).

Anton Wedius Lassen overtok gården i 1862 og drev den til 1903. Han var gift med Elida Bergithe Rønning (1845 i Kristiansund-). De fikk barna Aagot Bergljot (1873-), Anders Lassen (III) (31.8. 1874-22.02.1944), Litta Villiane (1879-), Dagny (1882-).

Anders Lassen (III) kjøpte gården i 1903. Han var gift med Karen (30.12.1871 i Klæbu-01.09.1949). De fikk barna Anton William (28.5.1898-07.08.1967), Eskild Bostad (11.04.1904 23.09.1926), Ingeborg Elida (6.3.1908-), Karen Antonie (14.3.1910-).

Anders Lassen hadde da eid Charlottenlund gård fra 1896-1900. Han kjøpte flere gårder i Strinda som Hammer (1914-1930), Røstad (1917-1920), og Høiset (1918-1930).

Hele gårdsanlegget brant ned i 1933, men ble bygd opp året etterpå. Gården ble solgt til hans kone.

I 1942 kjøpte eldste sønn Anton William Lassen (28.05.1898 - 07.08.1967) gården.

I 1963 solgte Anton William Lassen til sønnen Lars Lassen (1927-2004). Han solgte Øverjordet mellom Jonsvannsvegen og Granåsen gård. I 1964 ble mesteparten av jorda solgt til Ungdommens Egen heim, og gårdbrukeren flyttet til Brandval.

Hans søster Kari Lassen og ektefelle Kristofer Grendahl drev gården i mange år, se artikkel i årbok 2004. Trond Grendahl eier gården nå.


Angelltrøa gård 2011

I låven på Angelltrøa var det bakeri på 1950-tallet.
Denne lå i høyre del av bygningen- Kristian Bakøy het innehaveren.

Kilde

1. Kristofer Grendahl. Artikkel i årbok 2004 - Strinda den gang da.

Se også

Eksterne lenker