WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Aksjonærene i Strinden Teglverk

Fra WikiStrinda
Revisjon per 26. mar. 2016 kl. 11:11 av Jan H (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Aksjebrev Strinden teglverk

Hvem stod bak dannelsen av Strinden Teglverk og ble aksjonærer i bedriften som var Strindas nest største arbeidsplass i en lang årrekke?

Det var et interessentskap bestående av gårdbruker i Ullensaker Johan Nygård, hans bror Ole Nygård, søsteren frøken Dorthea Nygård og Hans Christian Furulund som i 1898 kjøpte gården Søndre Reitgjerdet av stortingsmann Paul Fjermstad for en kjøpesum på kroner 29.000.

Eiendommen var innkjøpt med tanke på en vordende teglverksdrift, og etter tegninger av Furulund var arbeidet påbegynt i 1899. Aksjeselskapet ble stiftet 10. februar 1900 og det ble da tegnet 73 aksjer a kroner 1000, og eiendommen ble overtatt samme år for en kjøpesum av 100.000 kroner.

Stiftelsen av Strinden Teglverk

Aksjonærerene i selskapet ble så:

Johan Nygård- 10 aksjer
Ole Nygård- 10
Hans Furulund- 5 aksjer
Dorthea Nygård- 5 aksjer
Johan Algarheim- 5 aksjer
Ole Nordbæk- 5 aksjer
Paul Fjermstad- 10 aksjer
Anthon Faaness- 10 aksjer
Johan Wilmann- 5 aksjer
I.K.Strøm- 5 aksjer
Martin Andreas Habberstad-1 aksje
John Næss- 1 aksje
Ole Julius Nygaard- 1 aksje

Aksjeprotokoll Strinden teglverk

I 1910 kjøpte selskapet gården Tømmerholt for kroner 14.700. Et ekstraordinært årsmøte 16.1.1910 vedtok dessuten utvidelse av teglverket med oppførelse av ny ovn og nytt ovnshus. Det ble rettet en henvendelse til de eldre aksjonærene om ytterligere aksjetegning for å få fulltegnet det opprinnelig fastsatte beløp på 100.000 kroner. Dette beløp ble så omsider tegnet.

På årsmøtet 24.8.1918 ble aksjekapitalen besluttet forhøyet til 200.000 kroner ved å utstede en ny aksje fo hver av de eldre aksjene. Beløpet ble dekket ved å forhøye verdien av Strinden Teglverk og Søndre Reitgjerdet fra kroner 104.900 til kroner 179.900, samt å overføre 25.000 fra utbyttefondet.

Våren 1921 gikk Paul Fjermstad bort og hans 32 aksjer var testamentert til P.Fjermstad og hustrus legat for tuberkulosesyke i Strinda. I 1935 besluttet årsmøtet å innløse disse aksjene, og å nedskrive aksjekapitalen til kroner 170.000. 30 aksjer ble makulert og 2 aksjer ble tildelt disponent Anton Furuseth.

Etterkommere og arvinger etter de opprinnelige aksjonærene beholdt aksjene i alle år. I tillegg kjøpte et par murmestre (Torleif Gustav Lund) seg inn i selskapet. I 1988 var 91 personer pluss Fokus Bank aksjonærer i Teglverket.


Kilde

1. Kopi av originalt stiftelsesdokument 2. 25-års beretning for A/S Strinden Teglverk 3. Privatarkiv Strinden Teglverk