WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


A/L Ungdommens Egen Heim

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Arne Rindahl og Arhur Granlund

Andelslaget Ungdommens Egen Heim i Trondheim og Strinda var et boligbyggelag som ble opprettet i 1952. Til å begynne med hadde laget forretningsfører som bistilling. 1. mai 1954 ble tidligere lagersjef i UEH Reidar Skogseth tilsatt som fast forretningsfører og han ble fast ansatt fra 1. desember 1954. Josef Gustad fra Hovin ble samme dato tilsatt som kontormann. Kontorspørsmålet ble løst ved å innrede en del av UEH sitt lager på Devle.

Styreformann i 1955 var Arthur Granlund.

UEH sitt kontor flyttet 7. mars 1955 til Olav Tryggvasons gate 3, 3. etasje (Samvirkelagets gård).

Laget sikret seg tomteområder i Trondheim og Strinda, bygget boliger og etablerte borettslag i de nye boligområdene. Ved siden av TOBB sto UEH for en stor del av boligbyggevirksomheten i Trondheim og omegn i 1950-, 60- og 70-årene.

Byggeprosjekter i 1954 var Devle (32 leiligheter), Nardo I (16 liligheter) og Nardo II. Også i Hammersborg Borettslag bygget laget 42 boliger.

I 1976 ble begjæring om konkurs innlevert til skifteretten etter vedtak i styret 27. januar. Forut for og etter konkursen ble det foretatt omfattende granskinger av driften. Bobestyrer var advokatfirmaet Vaagland & co.

Foreningen utga medlemsavisen Egen-Heim.

Kilde

  • Arkivportalen