WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Øyværet Sør-Gjeslingan

Fra WikiStrinda
Revisjon per 4. sep. 2019 kl. 18:11 av Jan H (diskusjon | bidrag)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: Navigasjon, søk

Her kommer informasjon om Sør-Gjeslingan i forbindelse med reportasje fra markering 8. juni 2011 av vernet av øyværet.

1. oktober 2010 vedtok Kongen i statsråd å frede fiskeværet Sør-Gjeslingan som kulturmiljø. Formålet med fredningen er å ta vare på det særegne fiskeværet som kilde til kunnskap og opplevelser for dagens og framtidas generasjoner. Særlig er det viktig å ta vare på kunnskapen om forholdet mellom naturen, de foskjellige næringene, menneskenes levekår, samfunnet og den historiske utviklingen av fiskeværet.

Sør-Gjeslingan er et enestående eksempel på mange hundrede års værhistorie langs kysten. Det var et av de største og viktigste fiskeværene sør for Lofoten. Verneverdiene er knyttet til et mangfoldig, særpreget bygningsmiljø og til spor i landskapet som viser hvordan folk har drevet jordbruk og utnyttet havets ressurser. Hjemmesiden til Gjeslingan er her [1].


Folkemengden. Foto: Jan Habberstad

Mer enn 150 mennesker var samlet ved markeringen av fredningen. Her har Foldafjord sluppet av deltakerne på skaia. Redningsskøyta Harald V ligger også her.


Velkommen til Sør-Gjeslingan. Foto: Jan Habberstad

Ordfører Karin Søraunet i Vikna ønsker velkommen til Sør-Gjeslingan. I samme følge fylkesordfører Gunnar Viken og landbruksminister Brekk.


Erik Solheim. Foto: Jan Habberstad

Miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim holdt en engasjert tale. Han ankom kvelden før og er trolig den første norske minister som har overnattet på Sør-Gjeslingan.


Gunnar Viken. Foto: Jan Habberstad

Ordfører i Nord-Trøndelag fylkeskommune Gunnar Viken holdt tale og gratulerte befolkningen med det historiske og enestående vernevedtaket.


befolkningen i øyværet. Foto: Jan Habberstad

Blant de som særskilt ble takket for god ivaretakelse av øyværet var 76 årige Valborg Thorvaldsen midt i bildet. Hun er medeier i Norges minste verneobjekt Katthuset på Heimværet.


Hildegunn Eggen framfører Olav Duun. Foto: Jan Habberstad

Aldri før er Olav Duuns Mennesket og Maktene blitt framført mer kraftfullt, nettopp på det stedet det skjedde. Hildegunn Eggen var fenomunal denne dagen, i samspill med Toralf Sverre Devik og Tor Helge Moe (til venstre).


Veronica Moen og Amanda Nilsen. Foto: Jan Habberstad

Veronica Moen og Amanda Nilsen framførte sin egen vise.


Sigmund Alsaker. Foto: Jan Habberstad

Direktør Sigmund Alsaker ved Museet Midt IKS holdt en engasjerende tale om den lange veien mot et vernet kystmiljø.


Havbåras arrangement. Foto: Jan Habberstad

Venneforeningen Havbåra holdt sitt årlige sommertreff samme helg. Her ser vi formann Sven Harald Nygård midt i bildet. I fuglefjellet i bakgrunnen foregikk telling og radiomerking av krykkjer.


Salg av 7935. Foto: Jan Habberstad

Salg av skjorter med postnummeret 7935 er populært. Tursti, fiskekonkurranse, åresalg, salg av fiskesuppe mm er andre populære aktiviteter.


Langøya. Foto: Jan Habberstad

På Langøya midt i bildet stod det tidligere en rekke rorbuer. Nå utgjør Langøya et viktig turmål for stedets beboere. I forgrunnen Lyngsnesbua.


Draugkeila. Foto: Jan Habberstad

På de mange små holmene finnes det en frodig flora. Multer kan du også finne her, hvis du er heldig....

Svinstia. Foto: Jan Habberstad

Utsikt fra Svinstia mot Sør-Gjeslingan. I forgrunnen spor etter den omfattende torvstikkingen som var nødvendig for å skaffe brensel.

Mye småkveite. Foto: jan habberstad

Fiskerne på Sør-Gjeslingan har i den siste tiden fått mye småkveite. Nam-nam-mat! Her er Odd og Marta Habberstad i ferd med å stelle i stand middagen. Kjennere mener at kveitestammen er i sterk vekst når steinbiten nå er beskattet hardt.

Fiskeoppdrett ved Nord-Kyrøyan. Foto: Jan Habberstad

Ved Nord Kyrøyan er det etablert mærer for fiskeoppdrett, et noe omdiskutert tema. Bak båten ligger Nord Kyrøyan, med en av de beste badeplassene i området.

Ramnakken. Foto: Jan Habberstad

Ramnakken heter den øya som ligger lengst nord i Sør-Gjeslingan, bakerst i bildet. Som navnet sier hekker det en stor fugl her. I forgrunnen Lyngsnesbua.

Krisjæret

Det er mange minner om fordums virksomhet i Sør-Gjæslingan. Her på Kriskjæret var det trandamperi.