WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Forskjell mellom versjoner av «Årsberetning 2018-2019»

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Linje 1: Linje 1:
Årsberetning for Strinda Historielag for perioden 2018-2019<br>
+
Årsberetning for Strinda Historielag for perioden 2018-2019, justert versjon for WikiStrinda<br>
  
 
* '''Tillitsvalgte'''
 
* '''Tillitsvalgte'''
Linje 43: Linje 43:
 
*Virksomhet i perioden
 
*Virksomhet i perioden
  
Regnskapsfunksjon<br>
+
*Regnskapsfunksjon<br>
 
Det ble en litt trang start på styreperioden etter årsmøtet 24/10 2018. Ingen i det nye styret ønsket å ta på seg oppgaven som kasserer. Kari GrendahlAuran sa seg villig til å foreta nødvendige inn- og utbetalinger samt ajourføre medlemslisten ut året 2018. Da var vi så heldige å få engasjert Torleif Hagen i kassererrollen. Han fikk straks i stand avtaler med Styreweb, som av Landslaget for Lokalhistore er anbefalt benyttet av lokallagene.
 
Det ble en litt trang start på styreperioden etter årsmøtet 24/10 2018. Ingen i det nye styret ønsket å ta på seg oppgaven som kasserer. Kari GrendahlAuran sa seg villig til å foreta nødvendige inn- og utbetalinger samt ajourføre medlemslisten ut året 2018. Da var vi så heldige å få engasjert Torleif Hagen i kassererrollen. Han fikk straks i stand avtaler med Styreweb, som av Landslaget for Lokalhistore er anbefalt benyttet av lokallagene.
  
 
Regnskap og medlemsregistrering er nå helt ajour så styret har oversikt til enhver tid. Dette er et verktøy som kan gi mange muligheter for bl.a. arkiv. <br>
 
Regnskap og medlemsregistrering er nå helt ajour så styret har oversikt til enhver tid. Dette er et verktøy som kan gi mange muligheter for bl.a. arkiv. <br>
  
Årbokkomitee’n legger ned et stort arbeid som gir laget et svært godt rykte. Strinda historielag kan være stolt av at det hvert år lages et flott produkt som mange finner interessant å lese. Årboka er blitt lagets samlingspunkt Samarbeidet med Strindamarkas vel har vært givende. Flere frivillige arbeider bl.a. med å sette opp plakater og opplysningstavler rundt i marka. Da kan vi invitere skoleklasser og andre til opplevelser der de kan få vite noe om hva som har vært av bosetting og virksomhet i området. Samarbeidet med DIS Sør-Trøndelag har også vært godt. Strinda historielag har deltatt fast på Slektsforskerdagene med stand og mulighet for å treffe interesserte mennesker. Fortsatt er det mange medlemmer som ikke har e-postadresser. De får tilsendt innkallinger etc. pr. post. Nå viser det seg at postgangen er så treg at de noen ganger får invitasjon etter at arrangementet er avviklet. Dette må det tas hensyn til for framtiden. a)Styremøter. Det er avviklet 10 styremøter der vi har behandlet 80 saker.b)Uttalelser: Historielaget har gitt flere uttalelser i navnesaker. Vi har fått mange av våre forslag vedtatt i Bygningsrådet. Da har vi levert gode begrunnelser.c)Representasjon: Leder har hatt kåseri på møte i Charlottenlundhallen i regi av Frivilligsentralen i Østbyen. Hadde også innlegg på avslutningsseansen for årets kommunale lærlinger i Helse og omsorgsarbeid på Leangen gård.d)Medlemsmøter:Årets høydepunkt i historielaget Boksleppet var 14. november 2018. 200 personer til stede. Knut vik og Ingvald Sivertsen presenterte forfatterne fra årboka. 13. februar 2019 kjøpte historielaget billetter til Strindamusikalen Across the Universe.
+
*Lagets årbokkomite
73 medlemmer møtte opp og fikk med seg en flott forestilling med dyktige utøvere på alle plan. 27. mars 2019 hadde vi besøk av forfatter Stein Arne Sæther som fortalt og viste bilder fra boka han og fotograf Dan Ågeren hadde laget fra sin oppdagelsesferd: Påvei gjennom Trøndelag. Det ble en spennende og annerledes tur. 8. mai 2019 hadde vi besøk fra AtB som skulle gi oss innblikk i det nye trafikkbildet som skulle åpnes i Trondheim 1. august. 3 personer fra AtB møtte opp, men ikke helt godt pedagogisk opplegg. Årets tur: Lørdag 29. juni 2019vi reiste med buss til Sunndalen for å overvære musikkspillet Lady Arbuthnott – Frua på Elverhøy. Vi fikk med oss et besøk på plassen der hun slo seg ned før vi dro videre til en kjempefin forstilling.  Det var ikke helt gunstig tidspunkt for vårturen, men vi 50 som deltok hadde en fin dag. 4.september 2019 ble vi tatt i mot på Norges geologiske undersøkelser (NGU). Der hadde fire eksperter på forskjellige fagfelt sine foredrag. Vi fikk innblikk i hvor sammensatt arbeidsoppgavene deres er på land og i havet. Interessant kveld som noen av oss avsluttet på Ladekaia. Strinda historielag er heldige som har så mange aktive medlemmer som møter opp på våre arrangementer. Andre lag og foreninger er misunnerlig på oss når de hører at 80 – 100 medlemmer møter opp hver gang vi kaller inn til møte e.l. Et lite hjertesukk: Vi trenger flere personer som kan la seg velge til styrearbeid og komitearbeid. Det er artig å arbeide med historielaget og når vi kan være flere til å dele oppgavene blir det enda bedre å være med i styre og stell. Meld dere på for å delta!!. 5.5.5.5. Digitale medier Digitale medier Digitale medier Digitale medierNettsiden vår, www.strindahistorielag.no er fortsatt i vekst. Vi har hatt 121.270 besøkendesiden oppstarten i 2007, en økning på 12.020 siste år. Vårt digitale leksikon, WikiStrinda, https://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=forside, Har nå 28.3 millioner sidehenvisninger, en Kontakt med andre foreninger etc. på 3,1 millioner siste år.  Det er nå lagt inn over 31.300 sider, en økning på over 1.600. Nesten 15.000 bilder ligger her. På vår Facebookside er det nå 2.550 som «liker» oss, men WikiStrindas facebookside har nå 1490 «likes» Torbjørn Rønning og Jan Åge Habberstad legger stadig ned et stort arbeid med våre digitale medier.  
+
 
6.6.6.6.ÅrbokaÅrbokaÅrbokaÅrboka  ----Strinda den gang da 2018Strinda den gang da 2018Strinda den gang da 2018Strinda den gang da 2018 Tidligere har styremedlemmer med hjelpere hatt ansvar for salg og distribusjon av årboka. Årets styre fikk problemer med dette, men takket være Per Inge Hønnås ble bøker levert til bokhandlere vi har som kunder.  Sekretæren hadde jobben i forhold til dagligvarebutikker o.l. Så var det utleveringen til de medlemmer som ikke var på boksleppet. Vi har hatt vedtak på at betalende medlemmer har rett på gratis årbok, men dette er det mye arbeid med å få distribuert. Ikke alle i styret har mulighet for å kjøre/gå rundt og dele ut bøker i postkassene til medlemmer. I tillegg er det problemer med bygginger som har stengte ytterdører. Om vi kommer oss inn så er postkasseåpningene for små til at bøkene kan legges inn. Det ble mange bøker som måtte sendes pr. post. Nå er portoen på ca. 100 kr. pr. bok.  Her må vi finne andre ordninger samt å belaste de som får boka pr. post må betale portoen. Årboka er historielagets «flaggskip»- vår stolthet. Det legges ned et enormt arbeide fra årbokkomiteen for at resultatet er så flott år etter år. Dyktige forfattere er også viktig. Årbokkomiteens medlemmer fortjener stor takk for det flotte produkt de fremskaffet. Komiteen har i perioden bestått av Knut L. Vik, Randi Tvete Vik, Siri Wahl Olsen og Ingvald Sivertsen og Marit Nygreen. Avtroppende styre foreslår at det arrangeres stands på et par steder etter boksleppet der de som var forhindret fra å hente boka på «sleppet» kan hente bøker på disse stedene. For de som vi må sende i posten, vil det bli fakturert utlegg til porto; i år kr. 100.-. 7.7.7.7.KKKKontakt med andre foreninger etc.ontakt med andre foreninger etc.ontakt med andre foreninger etc.ontakt med andre foreninger etc. Jan Habberstad, Lene Strøm og Solveig Solem deltok på Slekt og Datas Slektsforskerdag på Strinda videregående skole Leder har kåsert om Strinda på tilstelning som Frivilligsentralen i Østbyen hadde i lokaler i Charlottenlundhallen. Hadde også innlegg for på avslutningstreff for Helse og omsorgsarbeidere i Trondheim kommune. 8.8.8.8.AnnetAnnetAnnetAnnet Historielaget har innført programmet Styreweb og bruker det på regnskap og medlemsregister foreløpig. Det er mulig å bygge ut dette til flere tjenester. Vi får noen innbetalinger når det gjelder Grasrotandel. Organisasjonsnummeret vårt er 991 834 354. Torleif Hagen har gjort et stort arbeide med å starte opp med bruk av StyreWeb. Det viser seg å være et nyttig verktøy. Ranheim, 20. oktober 2019 For styret Solveig Solem (sign.) Andreas Glimstad (si
+
Årbokkomiteen legger ned et stort arbeid som gir laget et svært godt rykte. Strinda historielag kan være stolt av at det hvert år lages et flott produkt som mange finner interessant å lese. Årboka er blitt lagets samlingspunkt.
 +
 
 +
*Samarbeidet med ''Strindamarka Vel'' har vært givende. Flere frivillige arbeider bl.a. med å sette opp plakater og opplysningstavler rundt i marka. Da kan vi invitere skoleklasser og andre til opplevelser der de kan få vite noe om hva som har vært av bosetting og virksomhet i området. Styret har fått prosjektmidler fra Landslaget for Lokalhistorie til å arbeide med denne virksomheten.
 +
 
 +
*Samarbeidet med ''DIS Sør-Trøndelag'' har også vært godt. Strinda historielag har deltatt fast på Slektsforskerdagene, senest 26. oktober 2019 med stand, og mulighet for å treffe interesserte mennesker.
 +
 
 +
*Forbedre invitasjon til medlemsmøtene<br>
 +
 
 +
Fortsatt er det mange medlemmer som ikke har e-postadresser. De får tilsendt innkallinger etc. pr. post. Nå viser det seg at postgangen er så treg at de noen ganger får invitasjon etter at arrangementet er avviklet. Dette må det tas hensyn til for framtiden.  
 +
 
 +
*'''Styremøter'''.  
 +
 
 +
Det er avviklet 10 styremøter der vi har behandlet 80 saker.
 +
 
 +
*'''Uttalelser''': Historielaget har gitt flere uttalelser i navnesaker. Vi har fått mange av våre forslag på gatenavn vedtatt i Bygningsrådet.  
 +
 
 +
*Representasjon:  
 +
*Leder har hatt kåseri på møte i Charlottenlundhallen i regi av Frivilligsentralen i Østbyen.  
 +
*Leder hadde også innlegg på avslutningsseansen for årets kommunale lærlinger i Helse og omsorgsarbeid på *Leangen gård.
 +
 
 +
*'''Medlemsmøter''':
 +
 
 +
*Boksleppet var 14. november 2018. 200 personer til stede. Knut Vik og Ingvald Sivertsen presenterte forfatterne fra årboka.  
 +
 
 +
*13. februar 2019 kjøpte historielaget billetter til ''Strindamusikalen Across the Universe''.
 +
73 medlemmer møtte opp og fikk med seg en flott forestilling med dyktige utøvere.
 +
 
 +
*27. mars 2019 hadde vi besøk av forfatter Stein Arne Sæther som fortalt og viste bilder fra boka han og fotograf Dan Ågeren hadde laget fra sin oppdagelsesferd: ''På vei gjennom Trøndelag''. Det ble en spennende og annerledes tur.
 +
 +
*8. mai 2019 hadde vi besøk fra AtB som skulle gi oss innblikk i det nye trafikkbildet som skulle åpnes i Trondheim 1. august. 3 personer fra AtB møtte opp.
 +
 
 +
* Vårturen.
 +
Lørdag 29. juni 2019 reiste vi med buss til Sunndalen for å overvære musikkspillet ''Lady Arbuthnott – Frua på Elverhøy''. Vi fikk med oss et besøk på plassen der hun slo seg ned før vi dro videre til en kjempefin forestilling.  Det var ikke helt gunstig tidspunkt for vårturen, men vi 50 som deltok hadde en fin dag.
 +
 
 +
* 4.september 2019 ble vi tatt i mot på Norges geologiske undersøkelser (NGU). Der hadde fire eksperter på forskjellige fagfelt sine foredrag. Vi fikk innblikk i hvor sammensatt arbeidsoppgavene deres er på land og i havet. Interessant kveld som noen av oss avsluttet på Ladekaia.  
 +
 
 +
*26. oktober 2019 ble Slektsforskerdagen arrangert i samarbeid med Slekt og Data på Strinda videregående skole. 250 oppmøtte. Vi bidro med stand.
 +
 
 +
'''Styreleders hjertesak;'''
 +
<blockquote>
 +
Strinda historielag er heldige som har så mange aktive medlemmer som møter opp på våre arrangementer. Andre lag og foreninger er misunnelig på oss når de hører at 80 – 100 medlemmer møter opp hver gang vi kaller inn til møte e.l.  
 +
 
 +
Et lite hjertesukk: Vi trenger flere personer som kan la seg velge til styrearbeid og komitearbeid. Det er artig å arbeide med historielaget og når vi kan være flere til å dele oppgavene blir det enda bedre å være med i styre og stell. Meld dere på for å delta!!.
 +
</blockquote>
 +
 
 +
*'''Digitale medier'''
 +
 
 +
*Nettsiden vår, www.strindahistorielag.no er fortsatt i sterk vekst. Vi har hatt 121.270 besøkende siden oppstarten i 2007, en økning på 12.020 siste år.  
 +
 
 +
*Vårt digitale leksikon, WikiStrinda, https://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=forside, Har nå 28.3 millioner sidehenvisninger, en økning på 3,1 millioner siste år.  Det er nå lagt inn over 31.300 sider, en økning på over 1.600. Nesten 15.000 bilder ligger her.  
 +
 
 +
*våre Facebooksider ''Strinda historielag'' er det nå 2.550 som «liker» oss, mens ''WikiStrinda''s facebookside har nå 1490 «likes».
 +
 
 +
Torbjørn Rønning og Jan Åge Habberstad legger stadig ned et stort arbeid med våre digitale medier.
 +
 
 +
*'''Årboka Strinda den gang da 2018'''<br>
 +
 
 +
Tidligere har styremedlemmer med hjelpere hatt ansvar for salg og distribusjon av årboka. Årets styre fikk problemer med dette, men takket være Per Inge Hønnås ble bøker levert til bokhandlere vi har som kunder.  Sekretæren hadde jobben i forhold til dagligvarebutikker o.l. Så var det utleveringen til de medlemmer som ikke var på boksleppet. Vi har hatt vedtak på at betalende medlemmer har rett på gratis årbok, men dette er det mye arbeid med å få distribuert. Ikke alle i styret har mulighet for å kjøre/gå rundt og dele ut bøker i postkassene til medlemmer. I tillegg er det problemer med bygginger som har stengte ytterdører. Om vi kommer oss inn så er postkasseåpningene for små til at bøkene kan legges inn. Det ble mange bøker som måtte sendes pr. post. Nå er portoen på 87 kr pr. bok.  Her må vi finne andre ordninger samt å belaste de som får boka pr. post må betale portoen. Årboka er historielagets «flaggskip»- vår stolthet. Det legges ned et enormt arbeide fra årbokkomiteen for at resultatet er så flott år etter år. Dyktige forfattere er også viktig. Årbokkomiteens medlemmer fortjener stor takk for det flotte produkt de fremskaffet.  
 +
 
 +
*Årbokkomiteen har i perioden bestått av:
 +
 
 +
*Knut L. Vik,  
 +
*Randi Tvete Vik,  
 +
*Siri Wahl Olsen
 +
*Ingvald Sivertsen
 +
*Marit Nygreen.
 +
 
 +
*Kontakt med andre foreninger etc.
 +
 
 +
* Solveig Solem kåserte om Strinda på tilstelning som Frivilligsentralen i Østbyen hadde i lokaler i Charlottenlundhallen.  
 +
*Solveig Solem hadde også innlegg på avslutningstreff for Helse og omsorgsarbeidere i Trondheim kommune.  
 +
 
 +
Annet;
 +
*Grasrotandel. Historielagets andel er økende, men vi ønsker nye bidragsytere. Organisasjonsnummeret vårt er 991 834 354 og oppgis til kommisjonæren ved opprettelse.

Revisjonen fra 6. nov. 2019 kl. 08:55

Årsberetning for Strinda Historielag for perioden 2018-2019, justert versjon for WikiStrinda

 • Tillitsvalgte

Etter årsmøtet 2018 har laget hatt følgende tillitsvalgte:

 • Solveig Solem, leder, valgt fram til årsmøtet 2019
 • Andreas Glimstad, nestleder, valgt fram til årsmøtet 2020
 • Ingeborg Øfsteng Bjørgum, vagt fram til årsmøtet 2019
 • Johan Egil Dreier, valgt fram til årsmøtet 2020
 • Per Mehus, valgt fram til årsmøtet 2020
 • Marit Nygreen, (vara) valgt fram til årsmøtet 2020
 • Tor Skjevdal, (vara) valgt fram til årsmøtet 2019
 • Valgkomite: *Ingvald Sivertsen, valgt fram til årsmøtet 2020
 • Ragnhild Lande, valgt fram til årsmøtet 2019
 • Per Inge Hønnås, valgt fram til årsmøtet 2021
 • Revisor: Roar Andersen
 • Æresmedlemmer
 • Knut Lambrigt Vik
 • Randi Moxness
 • Sigurd A. Fjær
 • Ingeborg Øfsteng Bjørgum
 • Solveig Solem
 • Jan Åge Habberstad
 • Kari Grendahl Auran
 • Torbjørn Rønning
 • Jan Paul Breida
 • Kristoffer Grendahl (avdød)
 • Asbjørn G. Johansen
 • Viktig nysatsing med Styreweb

Torleif Hagen tok på seg oppgaven som kasserer utenom styret. Han iverksatte Styreweb med regnskapsfunksjoner og medlemslister.

 • Antall medlemmer i foreningen - utvikling

Medlemstallene pr. 29. september 2019 er 426 betalende, hvorav 136 er familiemedlemmer. Tilgangen fra 2018 er 11 innmeldte.

I tillegg er det 58 medlemmer som er fakturert kontingent for 2019, men som ikke har betalt, status for disse er uavklart.
Det er 5 nålevende æresmedlemmer. Disse har gratis medlemskap.

 • Virksomhet i perioden
 • Regnskapsfunksjon

Det ble en litt trang start på styreperioden etter årsmøtet 24/10 2018. Ingen i det nye styret ønsket å ta på seg oppgaven som kasserer. Kari GrendahlAuran sa seg villig til å foreta nødvendige inn- og utbetalinger samt ajourføre medlemslisten ut året 2018. Da var vi så heldige å få engasjert Torleif Hagen i kassererrollen. Han fikk straks i stand avtaler med Styreweb, som av Landslaget for Lokalhistore er anbefalt benyttet av lokallagene.

Regnskap og medlemsregistrering er nå helt ajour så styret har oversikt til enhver tid. Dette er et verktøy som kan gi mange muligheter for bl.a. arkiv.

 • Lagets årbokkomite

Årbokkomiteen legger ned et stort arbeid som gir laget et svært godt rykte. Strinda historielag kan være stolt av at det hvert år lages et flott produkt som mange finner interessant å lese. Årboka er blitt lagets samlingspunkt.

 • Samarbeidet med Strindamarka Vel har vært givende. Flere frivillige arbeider bl.a. med å sette opp plakater og opplysningstavler rundt i marka. Da kan vi invitere skoleklasser og andre til opplevelser der de kan få vite noe om hva som har vært av bosetting og virksomhet i området. Styret har fått prosjektmidler fra Landslaget for Lokalhistorie til å arbeide med denne virksomheten.
 • Samarbeidet med DIS Sør-Trøndelag har også vært godt. Strinda historielag har deltatt fast på Slektsforskerdagene, senest 26. oktober 2019 med stand, og mulighet for å treffe interesserte mennesker.
 • Forbedre invitasjon til medlemsmøtene

Fortsatt er det mange medlemmer som ikke har e-postadresser. De får tilsendt innkallinger etc. pr. post. Nå viser det seg at postgangen er så treg at de noen ganger får invitasjon etter at arrangementet er avviklet. Dette må det tas hensyn til for framtiden.

 • Styremøter.

Det er avviklet 10 styremøter der vi har behandlet 80 saker.

 • Uttalelser: Historielaget har gitt flere uttalelser i navnesaker. Vi har fått mange av våre forslag på gatenavn vedtatt i Bygningsrådet.
 • Representasjon:
 • Leder har hatt kåseri på møte i Charlottenlundhallen i regi av Frivilligsentralen i Østbyen.
 • Leder hadde også innlegg på avslutningsseansen for årets kommunale lærlinger i Helse og omsorgsarbeid på *Leangen gård.
 • Medlemsmøter:
 • Boksleppet var 14. november 2018. 200 personer til stede. Knut Vik og Ingvald Sivertsen presenterte forfatterne fra årboka.
 • 13. februar 2019 kjøpte historielaget billetter til Strindamusikalen Across the Universe.

73 medlemmer møtte opp og fikk med seg en flott forestilling med dyktige utøvere.

 • 27. mars 2019 hadde vi besøk av forfatter Stein Arne Sæther som fortalt og viste bilder fra boka han og fotograf Dan Ågeren hadde laget fra sin oppdagelsesferd: På vei gjennom Trøndelag. Det ble en spennende og annerledes tur.
 • 8. mai 2019 hadde vi besøk fra AtB som skulle gi oss innblikk i det nye trafikkbildet som skulle åpnes i Trondheim 1. august. 3 personer fra AtB møtte opp.
 • Vårturen.

Lørdag 29. juni 2019 reiste vi med buss til Sunndalen for å overvære musikkspillet Lady Arbuthnott – Frua på Elverhøy. Vi fikk med oss et besøk på plassen der hun slo seg ned før vi dro videre til en kjempefin forestilling. Det var ikke helt gunstig tidspunkt for vårturen, men vi 50 som deltok hadde en fin dag.

 • 4.september 2019 ble vi tatt i mot på Norges geologiske undersøkelser (NGU). Der hadde fire eksperter på forskjellige fagfelt sine foredrag. Vi fikk innblikk i hvor sammensatt arbeidsoppgavene deres er på land og i havet. Interessant kveld som noen av oss avsluttet på Ladekaia.
 • 26. oktober 2019 ble Slektsforskerdagen arrangert i samarbeid med Slekt og Data på Strinda videregående skole. 250 oppmøtte. Vi bidro med stand.

Styreleders hjertesak;

Strinda historielag er heldige som har så mange aktive medlemmer som møter opp på våre arrangementer. Andre lag og foreninger er misunnelig på oss når de hører at 80 – 100 medlemmer møter opp hver gang vi kaller inn til møte e.l.

Et lite hjertesukk: Vi trenger flere personer som kan la seg velge til styrearbeid og komitearbeid. Det er artig å arbeide med historielaget og når vi kan være flere til å dele oppgavene blir det enda bedre å være med i styre og stell. Meld dere på for å delta!!.

 • Digitale medier
 • Nettsiden vår, www.strindahistorielag.no er fortsatt i sterk vekst. Vi har hatt 121.270 besøkende siden oppstarten i 2007, en økning på 12.020 siste år.
 • På våre Facebooksider Strinda historielag er det nå 2.550 som «liker» oss, mens WikiStrindas facebookside har nå 1490 «likes».

Torbjørn Rønning og Jan Åge Habberstad legger stadig ned et stort arbeid med våre digitale medier.

 • Årboka Strinda den gang da 2018

Tidligere har styremedlemmer med hjelpere hatt ansvar for salg og distribusjon av årboka. Årets styre fikk problemer med dette, men takket være Per Inge Hønnås ble bøker levert til bokhandlere vi har som kunder. Sekretæren hadde jobben i forhold til dagligvarebutikker o.l. Så var det utleveringen til de medlemmer som ikke var på boksleppet. Vi har hatt vedtak på at betalende medlemmer har rett på gratis årbok, men dette er det mye arbeid med å få distribuert. Ikke alle i styret har mulighet for å kjøre/gå rundt og dele ut bøker i postkassene til medlemmer. I tillegg er det problemer med bygginger som har stengte ytterdører. Om vi kommer oss inn så er postkasseåpningene for små til at bøkene kan legges inn. Det ble mange bøker som måtte sendes pr. post. Nå er portoen på 87 kr pr. bok. Her må vi finne andre ordninger samt å belaste de som får boka pr. post må betale portoen. Årboka er historielagets «flaggskip»- vår stolthet. Det legges ned et enormt arbeide fra årbokkomiteen for at resultatet er så flott år etter år. Dyktige forfattere er også viktig. Årbokkomiteens medlemmer fortjener stor takk for det flotte produkt de fremskaffet.

 • Årbokkomiteen har i perioden bestått av:
 • Knut L. Vik,
 • Randi Tvete Vik,
 • Siri Wahl Olsen
 • Ingvald Sivertsen
 • Marit Nygreen.
 • Kontakt med andre foreninger etc.
 • Solveig Solem kåserte om Strinda på tilstelning som Frivilligsentralen i Østbyen hadde i lokaler i Charlottenlundhallen.
 • Solveig Solem hadde også innlegg på avslutningstreff for Helse og omsorgsarbeidere i Trondheim kommune.

Annet;

 • Grasrotandel. Historielagets andel er økende, men vi ønsker nye bidragsytere. Organisasjonsnummeret vårt er 991 834 354 og oppgis til kommisjonæren ved opprettelse.