WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Forskjell mellom versjoner av «Årsberetning 2017-2018»

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
 
Linje 100: Linje 100:
 
==Se også==
 
==Se også==
 
*[https://www.strindahistorielag.no/Aarsmelding%202017-2018.pdf Årsberetning 2017-2018 som pdf-fil]
 
*[https://www.strindahistorielag.no/Aarsmelding%202017-2018.pdf Årsberetning 2017-2018 som pdf-fil]
 +
 +
[[Kategori:Strinda historielag]]

Nåværende revisjon fra 6. nov. 2019 kl. 09:06

1. Tillitsvalgte
Etter årsmøtet 25.10.2017 har laget hatt følgende tillitsvalgte: Styret:

 • Jan Habberstad, leder
 • Kari Grendahl Auran, kasserer (valgt fram til årsmøtet 2018)
 • Solveig Solem, nestleder (valgt fram til årsmøtet 2019)
 • Ingeborg Øfsteng Bjørgum, styremedlem (valgt fram til årsmøtet 2019)
 • Andreas Glimstad, sekretær (valgt fram til årsmøtet 2018)

Vararepresentanter til styret:

 • Johan Egil Dreier (valgt fram til årsmøtet 2018)
 • Kolbjørn Opøien

Valgkomite:

 • Ingvald Sivertsen (valgt fram til årsmøtet 2020)
 • Jan Erik Hokstad (valgt fram til årsmøtet 2018)
 • Ragnhild Lande (Valgt fram til 2019)

Revisor: Roar Andersen


Æresmedlemmer:

 • Sigurd Fjær,
 • Randi Moxness,
 • Knut L. Vik,
 • Solveig Solem,
 • Ingeborg Øfsteng Bjørgum.

Redaksjonskomite for årboka:

 • Knut L. Vik, redaktør
 • Nils Estenstad (døde januar 2018)
 • Solveig Solem
 • Per-Solve Tretli
 • Randi Tvete Vik
 • Jan Breida
 • Ingvald Sivertsen
 • Sigurd Fjær
 • Siri Wahl-Olsen


2. Medlemstall
Medlemstallet er fortsatt økende. Ved utgangen av årsmøteperioden har 412 betalt kontingent for 2018. Hele 135 medlemmer har pr. regnskapsårets avslutning ikke betalt kontingent etter 2 varsler/purringer i løpet av året . Antall registrerte medlemmer er 357 enkeltmedlemmer og 181 parmedlemsskap (totalt 538). Antall medlemmer er 719. Dette er en netto økning på 17 medlemmer siste år.

Styret regner med at mange betaler sin utestående kontingent for 2018 i forbindelse med at Årbok 2018 skal leveres til kun betalende medlemmer. Det er 11 medlemmer som heller ikke har betalt sitt medlemskap for 2016.

Utestående kontigent ved regnskapsårets slutt er vel 34.000 kroner, en betydelig økning i forhold til fjorårets beløp.


3. Virksomhet i perioden
a) Styremøter: Det er avviklet 5 styremøter. 47 saker er behandlet.
b) Uttalelser: Historielaget har i flere omganger uttalt seg i navnesaker til Trondheim kommune.
c) Eksterne tilskudd: Historielaget søkte om tilskudd til Billedbok for Strinda (Budsjett 375.000) fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune. Sistnevnte har gitt tilsagn om økonomisk støtte med kr 10.000 for 2018, og som utbetales etter rapporteringen for 2017/2018 i november måned. Fra fylkeskommunen har vi fått avslag, nye søknader må vurderes når prosjektet er kommet lengre.
d) Prosjektrettet virksomhet med eksterne tilskudd:
Vi fikk tilskudd med 60.000 kroner i juli måned til «Lokalhistorie i Strindas skolesekk», et prosjekt i samarbeid med Strinda videregående skole og Strindamarka Vel, muligens også Åsvang skole. Midlene er utbetalt og er med i dette års regnskap, prosjektet er så vidt kommet i gang. e) Medlemsmøter:


 • 25.10.2017. Årsmøte på Strinda vgs. 80 medlemmer deltok. Før Årsmøtet kåserte vårt medlem, prof. em. Arne Espelund om: Keltisk/romersk jernalder i Trøndelag. Kontakt med Romerriket.
 • 18.10.2017. Slektsforskerdagen arrangert i samarbeid med Slekt og Data på Strinda videregående skole. Vi deltok med egen stand, boksalg og billedutstilling
 • 3.15.11.2017. Hele 200 medlemmer med kjente var til stede da årets utgave av Strinda - den gang da ble presentert av årbokredaktør 15. november. 9 artikler i boka.
 • 06.12. 2017. Julemøte på Strinda videregående. Knut L. Vik viste bilder fra Strinda. Han ga en god oversikt over ulike kilder til å finne bilder, og viste et imponerende utvalg fra historielagets samling. Edel Aargang underholdte med sang og spill til dans etter møtet. 5. 31. januar 2018. 100 medlemmer var til stede da formannen i Ranheim Bydels Museums Historielag, Olav Paulsen holdt foredrag om Ranheim gjennom 10.000 år.
 • 24. 03.2017. Strinda vgs. 90 medlemmer hørte på Jorunn Dugstad på medlemsmøtet 14. mars da hun fortalte om sin bok; Victoria – med vilje og kjærlighet.
 • 18.04.2018. Johan Anton Wikander fortalte om: Hovedbanen fra Christiania – Eidsvoll 1846-59, og byggeleder Robert Stephensons reiser til Norge.
 • 8. 14. 06.2018. 95 medlemmer deltok på bussturen til Verdal og Sverige, der historielaget reiste i Armfeldts fotspor.
 • 06.09.2018. Høsttur til Inderøy med buss. 32 deltakere


4. Digitale medier
Nettsiden vår, www.strindahistorielag.no er i fortsatt vekst. Den har hatt over 109.250 besøkende siden oppstarten i 2007, en økning på 10.750 det siste året. Vårt digitale leksikon, WikiStrinda, har nå 25,2 mill. sidehenvisninger, en stor økning på 4,9 mill. siste år. Det er nå lagt inn over 29.650 sider, en økning på over 2.350 denne perioden. Torbjørn Rønning og Jan Habberstad legger her ned et svært stort arbeid. På vår Facebookside er det nå vel 2.500 som ”liker” oss, en økning på ca. 300. Facebooksiden til WikiStrinda har en oppslutning på 1.464 ”likes”, en øking på ca. 86 siste år. Bruk av annonser på sosiale medier har blitt noe redusert siste halvår og derved reduseres kontaktflaten med nye potensielle lesere noe.

5. Årboka – Strinda den gang da 2017
Styremedlemmer med hjelpere har hatt ansvar for salg og distribusjon av årboka. Den er solgt i butikker og på nett, utdelt gratis til betalende medlemmer og gitt som gaver i noen eksemplarer. Salgsprisen var kr 200. (Bokhandlere og butikker kr 140). Salgsinntektene har vært noe lavere enn tidligere år (127.789 i regnskapsåret mot 159.304 året før).

Styret benytter et nettverk av forretninger som omsetter årbøker for historielaget. Men uten redaktør, årbok-komite og forfattere blir det heller ingen årbok! En stor takk til alle for det omfattende arbeidet som er nedlagt også for 2017-utgaven! Og aller størst takk til redaktøren Knut L. Vik for det omfattende arbeidet han nok en gang har utført med glans!

6. Kontakt med andre foreninger etc.
a) Vi har vært til stede på medlemsmøter arrangert av Sør-Trøndelag historielag. b) 28. oktober 2017 deltok Solveig Solem, Lene Strøm og Jan Habberstad på Slekt og Data sin Slektsgranskingsdag på Sverresborg c) Jan Habberstad holdt foredrag om WikiStrinda for Charlottenlund Rotary og for to avgangsklassers 50 års jubileum på Strinda videregående skole. d) Jan Habberstad deltok på Byåsen Historielags 25. års jubileum 6. oktober 2017 e) En rekke forespørsler om opplysninger knyttet til slekt i Strinda kommer inn til lederen. Vi svarer om vi kan eller sender forespørselen videre til Slekt og Data-Sør-Trøndelag.

7. Annet

Styret har via Landslaget for lokalhistorie fått tilbud om å kjøpe programmet Styreweb som er et kombinert regnskaps- og medlemskapsregister. Det kan også bygges ut med moduler for arkiv og hjemmeside. Styret har bestilt en demoversjon av programmet, og så langt ser programmet ut til å kunne fylle alle de funksjoner som historielaget trenger å utføre i sitt daglige arbeid.

Historielaget etablerte seg som mottaker av Grasrotandelen for Norsk Tipping. Utbetalinger skjer 1. januar, 1. mai og 1. september. Hittil har bare 3 spillere registrert seg som støttespillere for historielaget. Org. nummeret vårt er 991 834 354.

Betaling med Vippgo er etablert men benyttes i liten grad av våre medlemmer. Systemet er noe forbedret fra tidligere versjoner, men er lite hensiktsmessig for regnskapsføring når avsender skal spores opp. Kode 131012. Strinda, 16. oktober 2018 For styret i Strinda historielag

Jan Habberstad
Solveig Solem

Se også