WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Bakke gård

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Bakke gård før oppdelingen i 1834
Foto: Trondheim Byarkiv
Bakke gård 1978
Bakke gård 2014. Foto: DNB Eiendom

Bakke gård, gnr 10, ligger på Møllenberg i Trondheim og eies i dag (2014) av Jon-Arild Johansen. Adressen er Innherredsveien 3.

Dagens Bakke gård ble bygd ca. 1770, men det har vært bebyggelse der siden 1100-tallet.

I perioden fram til reformasjonen i 1537 var gården et nonnekloster (Bakke kloster), og brolegning og fundamenter fra klosteret er funnet under utgravning i kjelleren.

De første kildene omtaler bebyggelsen på dagens Bakke gård rundt 1150, og Sverres saga omtaler «Nonneseter på Bakka» i 1183. Klosteret, som sannsynligvis var et benediktinerkloster, var i bruk helt fram til reformasjonen, da ordenen formelt ble oppløst. Nonnene fikk bo der videre, til den siste døde i 1561.

Gården lå utenfor selve byen og slapp unna de store bybrannene, men brant ned i 1564, 1658 og 1718 – de to første gangene påtent av svenske militære styrker, siste gang av norske under det svenske angrepet på byen.

Fra 1702 ble det gikk kongelig privilegium til en reperbane tilknyttet Bakke Gård, og denne stod helt fram til rundt 1880.

Våningshuset ble oppført for kaptein Carl Henning Krog etter at han kjøpte gården i 1766. Arkitekten kan ha vært den kjente snekkermester Heinrich Kühnemann. Bygningen var opprinnelig mer enn 40 meter lang, det dobbelte av lengden i dag. Huset er ett av de få som fremdeles har seteritak med en tilbaketrukket loftsetasje, en takform som var svært populær i Trondheim på denne tiden. Den bevarte hovedinngangen mot tunet i øst har tofløyet dør med fyllinger i høyt relieff og er rammet inn av en rik barokk portal med svunget overstykke.

Ved et skifte i 1834 ble både gården og huset delt, og et plankegjerde ble oppsatt mellom parsellene. Jørgen Coldevin Rosenvinge (født 1.04.1764, død 19.01.1842) overtok nordøstre del, som han ga navnet Rosenborg. Denne delen ble solgt til nedrivning i 1884. Sørvestre del beholdt navnet Bakke, og tilhørte fra 1858 kaptein og tollkasserer Johan Andreas Müller f. 1813 i Kongsberg. Den tilhørte samme slekt til Trondheim kommune kjøpte gården i 1961.

Hovedbygningene ble fredet i 1927 og istandsatt som prestekontor for Bakklandet Menighet fra 1928. Etter overtakelsen i 1961 lot Trondheim Kommune gården forfalle. Den ble lånt borttil kunstnere fra 1962 til 1991. I 1993 overtok Trondheim Grafiske Fagforening.

Bakke gård ble i oktober 2014 solgt til Jon-Arild Johansen og hans samboer for 7,5 millioner kroner.[1]

Referanse

  1. Adressa.no 13. oktober 2014


Kilde

  • Strinda bygdebok 1. bind.
  • Wikipedia
  • Trondhjems historiske forening 100 år. Trondhjemske samlinger 1996/97

Se også