WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ceciliebrua

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Ceciliebrua. Foto: Jan habberstad

Ceciliebrua er ei bru som går over Nidelva. I forbindelse med utbygging av sykehuset ble det besluttet å bygge en ny forbindelse over elva til St. Olavs hospital på øya fra vestsiden, nærmere bestemt fra Marienborg. Brua ble til etter en arkitektkonkurranse hvor "Pir II Arkitektkontor" vant konkurransen ned forslaget til Ceciliebrua. Det spesielle med brua er at gangfeltet varierer i bredde. Det er lagt inn lommer slik at en kan stoppe opp uten å forstyrre den øvrige trafikken, og "spøtt i elva" om en ønsker. Brua som er bygd i betong, har en lengde på 124 m, kjørebanen er 5,5 m, mens gangbanen varierer fra 3,0 til 5,0 m. Brua er stengt for ordinær biltrafikk. Den er forbeholdt syketransport, utrykningsfartøy og buss, mens fotgjengere og syklister har fritt spillerom.

Ceciliebrua ble offisielt åpnet 26.10.2000, og som det sto i brosjyren i forbindelse med åpningen, startet en ny tid for mange trondhjemmere som går, sykler, tar toget eller buss til jobben, spesielt for de som jobber på sykehuset.

Navnet stammer fra det tidligere gårdsanlegget på vestsiden av Nidelva. Det het Cicilienborg etter Trondheims mektige geheimerådinne Cecilie Christine Schøller. Hun fikk som kjent bygd Stiftsgården. I 1775 kjøpte hun eiendommen Stavne Nedre og oppførte en praktfull lystgård. [1]

Kilde

  • Fremstad, E og Thingstad, P.G. (red.) 2007
    Nidelva, Trondheims hjerte. Bli med ut 7: 55- 63
    NTNU Vitenskapsmuseet


Referanse

  1. Helsebygg MidtNorge