WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Stavnebrua

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Stavnebrua, Foto: Jan Habberstad 2014
Stavnebrua, Foto: Jan Habberstad 2014

Stavnebrua er ei bru som går over Nidelva. Jernbanebrua som fører Stavne-Leangenbanen over Nidelva fra Stavne til Tempe, ferdig bygd i 1956. Brua er bygd i stål i seks spenn og er 186 m lang. Den ble åpnet for trafikk i 1957.

Tyskerne bygde først ei provisorisk bru som var ferdig i 1944, i forskjellige konstruksjoner. Brua ble bygget av tyske pionertropper som hadde hjelp av russiske krigsfanger og endel norske snekkere. Ett landkar var bygget i betong av Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning AS. De ørige pillarene var i tre som ikke var impregnert. Den tyske brua bar tydelig preg av å være en feltbru, og ble revet før 1952.

Den nye brua konstruert i stål og armert betong ble påbegynt i 1952 og var driftsklar sommeren 1956.

Stavnebrua er nå en viktig forbindelse som gang- og sykkelveg mellom Stavne/Byåsen og universitetet på Gløshaugen. Den ble bygd som jernbanebru med påhengt gangbane på yttersiden. Gangbanen ble revet i 1994 og gjenoppbygd samme år. Den opprinnelige brua hadde en gangbanebredde på 1,25 m, mens den nye er 3 m bred. Gangbrua ble bekostet av Trondheimspakken, som er et prosjekt for vegbygging og kollektivtransport, sikkerhet og miljøtiltak i Trondheim, delfinansiert av bompenger.

Kilde

  • Herman Hansen. Stavne-Leangenbanen bygges. Artikkel i årbok 2016 Strinda-den gang da.
  • Fremstad, E og Thingstad, P.G. (red.) 2007
    Nidelva, Trondheims hjerte. Bli med ut 7: 55- 63
    NTNU Vitenskapsmuseet