WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Domkirkegården

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Fra Domkirkegården år 1800.Akvarell av J.F.L.Dreier
Fra Domkirkegården år 1880.
Domkirkegården 1990

Domkirkegården er en gravlund for Domkirkens- og Vår Frue kirkes sogn. Kirkegården ligger rundt Nidarosdomen og grenser mot både Erkebispegården og Bispegata. Den ble anlagt i middelalderen, sannsynligvis på samme tid som oppføringen av både Kristkirken og den eldre Mariakirken mot slutten av 1000-tallet. Domkirkegården har et areal på 30 daa.

Domkirkegården ble anlagt tidlig i middelalderen, og er således brukt blitt til begravelser for Trondheims borgere i mer enn 900 år. Både Frostating og Øreting ble ofte avholdt på kirkegården, og derfor også kongehyllinger. Kongens hyllingsstol, også kalt Gradene var en paviljong som lå nordøst for Domkirken, og var sannsynligvis bygd på fundamentet av den eldre Mariakirken (revet rundt 1185). Restene av Gradene ble funnet under arkeologiske utgravninger utover 1800-tallet.

Den nordøstlige delen av kirkegården ble på 1600-tallet brukt som fattigkirkegård. Den sørøstlige delen ble overdratt til Vår Frue kirkes sogn som deres nye kirkegård i 1830. Like sørøst for Domkirken var det opprinnelig en soldatkirkegård, men denne ble ikke regnet for å være eksklusiv før Carl von Schmettow ble gravlagt på dette området i 1821. I kirkegårdens nordøstre hjørne lå opprinnelig Bispegården, som nå ligger i det nordvestre hjørnet.

Domkirkegården inneholder en rekke rikt utsmykkede gravmonumenter både for kjente byborgere og familiegraver. Den inneholder også et krigsminnesmerke for ofre som falt under andre verdenskrig. I moderne tid er Domkirkegården regnet for å være et arkeologisk fornminne med sine ca. 1 200 registrerte gravminner, men er fremdeles i bruk som gravplass for familier med gravplass på kirkegården, samt enkelte gravnedleggelser (urner) i nyere tid.

Kjente personer som er gravlagt på Domkirkegården

Kilder

  • Wikipedia
  • Her hviler. Nidarosdomens gravstedsutstilling. Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders forlag 2001.

Se også

Eksterne lenker