WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Thomas Angell

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Thomas Angell
Maleri, Joh. F. L. Dreier, 1824. Tilh. Thomas Angells Stiftelser.
Thomas Angells statue.Foto: Jan Habberstad 6.2.2014
Thomas Angells Hus .Foto: Jan Habberstad 6.2.2014

Thomas Angell (født 29. desember 1692 i Trondhjem, død 19. september 1767) var en norsk kjøpmann og legatstifter.

Thomas Angell var sønn av kanselliråd Albert Angell og Sara Hammond. Hans farfar, Lorentz Mortensen Angell, var født i Angel i Slesvig, hvor familienavnet stammer fra.

Thomas Angell og hans bror, Lorentz Angell, arvet etter sin far en formue som de økte til en betydelig rikdom. Hans brors formue gikk ved hans datter, Karen Angell til historikeren Suhm.

I 1746 var Thomas Angell oppført som eier av gården Tømmerholt i Estenstadmarka.


Thomas Angells Stiftelser

I 1762 satte Thomas Angell opp et testamente hvor det viste seg at han hadde testamentert alt sitt gods til velgjørende øyemed, blant annet til:

  • Thomas Angells Hus, en stiftelse for legatstifterens trengende familie, dernest for fattige standspersoner eller borgerfolk.
  • Angellstuene, en stiftelse for fattige personer av borgerstand.
  • Dessuten årlig større summer til fattighuset i Trondheim, skoler og lignende.

Etter hans død fulgte et omfattende skifteoppgjør, som først ble avsluttet 25. juli 1776. Boets aktiva bestod av jordegods i Trondhjems amt på 74 gårder, de fleste i Selbu, Tydal og Klæbu, seks sagbruk som sagde av egen skog i Strinda og Selbu fogderi og halvparten av Irgens-godset på Helgeland. Dette bestod av 164 gårder, og halve kongetienden av Helgeland fulgte med. Kongetienden av Vesterålen, Lofoten og Andenes fogderi hørte også med, dessuten 1/4 av kirkene i Strinda, sju tomtegrunner i Trondheim, 18/180 parter i Røros kobberverk og 1/56 part i Løkken kobberverk. Dessuten omfattet boet aksjer i flere københavnske handelskompanier, obligasjoner, gjeldsbrev og andre utestående fordringer, samt kontanter i fem kister med til sammen 11 845 riksdaler.

Oppførelsen av Thomas Angells Hus i Bispegt. 4 og Thomas Angells Stuer i Kongens gt. 91 er resultater av dette som vi kan beskue den dag i dag. Thomas Angells Stiftelser utgjorde et vesentlig tilskudd til byens forsorgsvesen, og kom i en periode til å dekke det meste av byens sosialutgifter. Takket være disse midlene kunne det gamle trondhjemske bysamfunn gjennomgå en ny sosial utvikling ut i det 19. århundre. Det ble reist et minnesmerke av ham vis-à-vis Thomas Angells Hus på 200-årsdagen for hans død i 1967.

Han ble gravlagt i familiekrypten under Johanneskapellet inne i Nidarosdomen, hvor hans gravstein var en av de få som fikk bli liggende etter den store restaureringen på 18- og 1900-tallet.

Slektsoversikt fra Trondheimsområdet

Kilde

  • Gunnar Nissen: Thomas Angells Stiftelser 1767-1967
  • Wikipedia
  • Trondheim kommune
  • Norsk biografisk leksikon