WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Jørn Sandnes

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Jørn Sandnes

Jørn Sandnes (født 3. mai 1926 i Snåsa, død 12. april 2007), sønn av gårdbruker Johannes Sandnes (1890–1968) og Ida Scheie (1901–95). Gift 1957 i Trondheim med kartograf Kari Hammer (24.6.1935–), datter av posttjenestemann Tormod Hammer (1903–91) og Borghild Rathe (1908–65).

Han ble dr. philos. i 1971 og var professor i historie ved Universitetet i Trondheim fra 1975 til 1993. Fra 1993 til sin død i 2007 var han professor emeritus ved Institutt for historie og klassiske fag.

Han studerte ved Universitetet i Oslo, hvor han i 1953 tok hovedfag i nordisk med hovedoppgave om Elve- og innsjønavnene i Snåsa.

Jørn Sandnes var rektor ved Noregs Lærarhøgskole 1981–1984 og rektor ved Universitetet i Trondheim (UNIT, nå NTNU) 1984–1987. Han var redaktør av tidsskriftet Heimen gjennom mange år og formann i Trondhjems Historiske Forening.

Han var elev av Andreas Holmsen. Sandnes' fagområder var økonomisk og sosial historie, særlig bosetningshistorie, i middelalderen og tidlig nytid, samt lokalhistorie.

Jørn Sandnes var Hovedredaktør for Trondheims historie 997–1997.

Bibliografi

 • 2007 Fra takmark til byens grønne lunge: Trondheim bymark fra de eldste tider til i dag, sammen med Per R. Christiansen og Ole-Johan Sætre, ISBN 978-82-519-2122-0
 • 1997 Norsk stadnamnleksikon ISBN 82-521-4905-7
 • 1997 Bjarkøyretten Nidaros eldste bylov ISBN 82-521-4919-7
 • 1996 Hovedredaktør for Trondheims historie 997–1997
 • 1994 Oversettelse av Frostatingslova
 • 1990 Kniven, ølet og æren: Kriminalitet og samfunn i Norge på 1500- og 1600-tallet
 • 1978 Ødegårdstid i Norge sammen med Helge Salvesen
 • 1977 Avfolkning og Union sammen med Steinar Imsen, Cappelens Norgeshistorie bind 4
 • 1971 Ødetid og gjenreisning doktoravhandling


Kilde

 • 1. Wikipedia
 • 2. Norsk biografisk leksikon

Eksterne lenker