WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Trondheim katedralskole

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Trondheim katedralskole
Trondheim katedralskole i Munkegata 1860. Bilde: Charles Foss

Trondheim katedralskole (Scholae Cathedralis Nidrosiensis), populært kalt «Katta», ble stiftet i 1152 og er dermed Norges eldste skole.

Før skolen fikk sin nåværende beliggenhet, kjenner en fra historiske kilder til fem ulike steder hvor skolen har holdt hus.

Den eldste delen av dagens skole er Harsdorff-bygningen (Munkegata 8), som sto ferdig i 1786 og ble reist for midler testamentert av Thomas Angells stiftelser. Bygningen er tegnet av Caspar Fredrik Harsdorff, som var en av sin tids ledende arkitekter i København. Den skal være den første skolebygning i landet som er bygd med midtkorridor. Festsalen i andre etasje har to marmorrelieffer av Bertel Thorvaldsen. Bygningen ble fredet i 1983.

På 1920- og 30-tallet gjennomgikk skolen en større utvidelse, med bygninger tegnet av Carl Johannesen Moe. Den nyeste fløyen – mot Erling Skakkes gate – er tegnet av arkitekt Knut Bergersen og ble tatt i bruk på 1960-tallet.

Trondheim katedralskole

Skolen feiret 700-årsjubileum i 1917, 800-årsjubileum i 1952 og 950-årsjubileum i 1980 – denne rikholdigheten på jubileer kommer av en ganske stor usikkerhet i kildematerialet på når skolen egentlig ble stiftet. Men etter lange debatter og diskusjoner er dette nå klart.

Latinskolen. Trondheim katedralskole. Foto: Jan Habberstad

Rektorer ved Trondheim katedralskole:
Simon Hof 1667-1693
Anders Borch 1693-1709
Nils Krog 1709- 1729
Hans Skanke 1729-1734
Benjamin Dass 1734-1751
Gerhard Schøning 1751-1761
Søren Peder Kleist 1765-1781
Lars Smith 1781-1785
Peder Lofft 1785-1789
Søren Monrad 1789-1798
Johan Frederik Holst 1798-1806
Engelbrecht Boye 1706-1733
Otto Tott Fritzner 1833-1834
Fredrik Moltke Bugge 1834-1851
Carl Arnoldus Müller 1851-1874
Hans Henrik Petersen-rektor 1874-1902
Knut Henrik Lossius 1902-1915
Hans Johanssen (1857-1939)
Axel Sommerfelt 1925-1931
Johan Bjørge 1931-1938
Asbjørn Øverås 1938 – 1966
Hans Henie 1942
Torbjørn Baustad 1966-1981
Kristofer Grendahl 1981-1991
Gunnar Paulen 1991-1998
Anne Lise Drege 1998- Hilde Hov 2012-

Se også

Trondheim Katedralskoles fane

Kilde

  • 1. Wikipedia
  • 2. Trondheim Byleksikon


Eksterne lenker