WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Jens Christian Hauge

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Jens Christian Hauge

Jens Christian Hauge (født 15. mai 1915 på Ljan i Aker, død 30. oktober 2006 i Oslo) var en norsk advokat, hjemmefrontmann, statsråd i to departement i tre Arbeiderpartiregjeringer i perioden 1945–55, og industribygger.

Jens Christian Hauge er ofte omtalt som Jens Chr. Hauge, og i tillegg opererte han med en rekke dekknavn i sin tid i Milorg og som dens leder.

Jens Christian Hauge ble født 15. mai 1915 på Ljan i Aker kommune som sønn av underoffiser og kontorbetjent i Storebrand Johan Marius Hauge og hans kone håndarbeidslærer Karen Johanne.Han vokste opp på Ljan sammen med sin 4 år eldre søster, Aase. Jens Christian giftet seg 2. september 1938 med Anna Sofie «Lillann» Dedekam, datter av skipsreder Peter Dedekam i Arendal.

Jens Christian Hauge tok juridisk embetseksamen høsten 1937. Etter avlagt eksamen var han i et års tid vitenskapelig assistent for professor Ragnar Knoph og manuduktør (privatforeleser) for jusstudenter i Oslo.

Hauge startet i november 1938 sin juridiske plikttjeneste som dommerfullmektig i Kragerø. Hauge med familie returnerte til Oslo i januar 1940 og gjenopptok arbeidet som manuduktør.

12. april 1940 søkte Hauge jobb ved Oslo Politikammer og startet å arbeide der allerede neste dag som konstituert hjelpepolitifullmektig ved Møllergata 19. Han arbeidet som aktor i Oslo byrett på mindre straffesaker.

I juni 1940 ble Oslo Politikammers priskontor opprettet og Hauge søkte seg dit og ble på grunn av sine kvalifikasjoner utnevnt til dets leder.

Hauge fortsatte som manuduktør ved Universitetet i Oslo ved siden av stillingen i Prispolitiet og det var hans forelesninger som resulterte i ransakingen hos Prispolitiet og hans private bolig den 12. august 1941 med etterfølgende arrest på ordre fra NS-justisministeren Sverre Riisnæs på grunn av hans harselas med Nasjonal Samling og opposisjon mot samme.

Hauge satt i varetekt på Bayer'n og Bredtvedt frem til retten ble satt den 17. oktober. Rettsforhandlingene varte kun denne dagen og når da saken var tatt opp til doms fikk Hauge positivt svar på om han kunne reise hjem i vente på domsavsigelsen neste dag, 18. oktober. Dommen ble på 100 dager med fradrag av 66 dagers varetekt. Hauge aksepterte domsfangevilkår (vann og brød) for å tidligst mulig å kunne avslutte fengselsoppholdet.

Fengselsoppholdet endret Hauge fra å være en utpreget sivilist som delvis tok avstand fra militæret, til å gå inn i motstandsbevegelsen. Jens Christian Hauge ble utnevnt til inspektør for Østlandet i juli 1942. Han fungerte også som regionssjef i en seks måneders periode inntil han i januar 1943 ble forfremmet til generalinspektør for all Milorg-virksomhet i Norge.


Kilde

  • 1 Wikipedia


Eksterne lenker