WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Johannes Sejersted

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Johannes Sejersted

Generalløitnant Johannes Klingenberg Sejersted,

(7.4.1761 i Flå- 17.8.1823 i Trondhjem) var sønn av oberstløitnant ved Nordenfjeldske Dragonregiment Jens Fredrik Svane Sejersted og Dorothea Catharina Klingenberg. Ugift.

Sejersteds forfedre i 3 slektledd hadde vært officerer. Oprinnelig stammet slekten fra gården Seierstad på Østre Toten. Johannes Sejersted studerte i Kjøbenhavn 1777-81. 1781 blev han sekondløitnant ved et jysk infanteriregiment, avanserte 1789 til premierløitnant ved dette regiment, som han tilhørte til 1794, da han gikk over i Generalstaben. Året efter blev han kaptein . 16.10.1807 blev han utnevnt til major og overfort til Sønnenfjelske Generalkommando, som var kimen til den senere norske generalstab. Han avanserte 20.1. 1808 til oberstløitnant, 25.7 s. å. til oberst og blev 25. 5 1814 generalmajor og den forste chef for den nye norske generalstab. I I815 blev han kommanderende general i Trøndelag - fra 1818 som generalløitnant.

I 1788 var han adjutant hos general Moltke under fetttoget mot Sverige, studerte senere hos den ansette generalmajor Binzer i Kiel, fulgte i 1803 og 1804 general Ewalds korps til Hannover, og medvirket i Christian Augusts operasjoner i Aurskog og Holand 1808. Det var således med en bred erfaringskrets han overtok ledelsen av den norske generalstab. Alt i 1813 hadde Christian Frederik trukket ham til sig, og latt ham utarbeide en forsvarsplan for det ostenfjelske for den forestående krig med Sverige. Denne plan har to bemerkelsesverdige momenter. Den tok prinsipielt avstand fra tanken om å rykke inn i Sverige, og den var så preget av beundring for Christian Augusts operasjoner i 1808, at planen nærmest hadde karakteren av en stilisert kopi av disse.

Johannes Sejersted var første ordfører i Klubselskabet Harmonien i Trondheim.

Kilde

  • 1. O.Lindbäck-Larsen. Norsk Biografisk leksikon, bd. .., 1949
  • 2. Wikipedia

Eksterne lenker