WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Jacob Frederik Oxholm

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Jacob Frederik Oxholm

Kjøpmann og Stortingsmann Jacob Frederik Oxholm (29.12.1781 i Trondhjem - 25.9.1832 i Trondhjem) var sønn av premierløitnant i Sjøetaten, kammerråd m. v. Lorentz Alexander Oxholm og Margrete Hedevig Bastholm (søster av den i

samtiden høit ansette danske prest, kgl. Konfessionarius Christian Bastholm). Gift i Trondhjem 23.3.1809 med Anne Marie Wille, f. i Grytten 23.9.1789, d. i Trondheim 28.5 1856, datter av stiftsprost Hans Jacob Wille og Anne Dorothea Walther.

Familien var et par år for Oxholms fødsel kommet fra Kjøbenhavn til Trondheim; faren fikk da ansettelse som kobbertollforvalter, senere som stadsveier, eller veier, måler og vraker, i denne by. Sin praktiske utdannelse for forretningslivet fikk Oxholm hjemme i fødebyen, hvor han arbeidet på kontoret hos et av de største trønderske handelshus i denne tid, firmaet Hans Knudtzon & Co. Efter først å ha drevet selvstendig handelsvirksomhet på Hammerfest et par år, løste han under 10.4.1809 borgerskapsbevilling som kjøbmann i Trondheim.

Jacob Frederik Oxholm tok fremtredende del i det organisatoriske nybrottsarbeide i Rigsbanken og på det finansielle livs områder her hjemme i de nærmeste par årtier efter 1814. Ved de alternative valg på tillitsmenn til nasjonalbanken på stortinget 1815- 16 fikk han flest stemmer som medlem av direksjonen for den " tvungne bank" . Jacob Oxholm kom således til å fungere som formann i [[Norges Banks]] første direksjon . På nevnte storting møtte Oxholm som l. suppleant fra Trondheim. Til samtlige storting fra 1821 til 1830 valgtes han til representant herfra. Som stortingsmann var han uavbrutt medlem av de faste komiteer for finans·, bank- og skattevesenet og en rekke spesielle komiteer med lignende mandat, i 1821 og 1822 således av komiteen for opgjoret med Danmark. Ellers fikk han også overdratt flere hverv på tinget, i 1821 var han bl a. sekretær såvel i Odelstinget som i Stortinget.

Samtidig med kgl. resolusjon av 25.10.1819 om oprettelsen av Trondhjems Børs blev Jacob Frederik Oxholm beskikket til børskommissær, efter de lokale autoriteters forslag. Han hadde, i egenskap av eligert mann , vært med å vekke mosjon om oprettelsen av børsen her. I 1823 var O . bidragsyder til Trondhjems Sparebanks grunnfond , og medlem av bankens direksjon fra 1825 Det kan fremdeles nevnes at Oxholm i yngre år omtales som sanger og "behagelig selkapsmann". Like ens at han med hell opptådte som skuespiller på Trondheims private scene, en institusjon som var meget populær i datidens selskapsliv i byen. Oxholm var blant stifterne av Harmonien. Han var medlem av direksjonen første gang fra april 1813 og gjenvalgtes i flere periode Som presiderende direktør fungerte han fra mai 1826 til mai 1828.

Det er og å nevnt at de krevende plikter han mange hverv påla ham, utvilsomt fremskyndet hans død ennu i tidlig alder.


Kilde

  • 1. Olaus Schmidt: biografi i NBL1, bd X side 579.
  • 2. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963