WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Karl Bugge

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Karl Ludvig Tørrisen Bugge

Karl Ludvig Tørrisen Bugge (5.2.1840 i Kristiania - 3.11.1916), sønn av skipsbyggmester Gunder Henrik Bugge og hustru Gustava Agathe Gjerstrøm. Han ble gift i Trondhjem 1865 med Leontine Wasiliowna Buch (3.6.1841-5.7.1902), datter av gravør Andre Wasilcowitch Buch og hustru Anna Magdalene E. L. Mechlenburg.

Karl Ludvig Tørrisen Bugge tok , privat dimittert, examen artium 1860 og juridisk embedseksamen 1864. Han var i sin ungdom skuespiller ved Møllergadens Teater 1856-1862. Han kom til Trondhjem som sakfører i 1865, og tok advokaturen i 1870. Han etablerte Trondhjems Hypotekforssikringsselskap 20.1.1874. Han var administrerende direktør i selskapet som i 1892 fikk navnet Trondhjems Realkreditbank. Han hadde betydelig andel i Den Nordenfjeldske Kreditbank som ble opprettet i 1868.I årene 1887 til 1891 var han tillike statsrevisor og 1891 til 1898 aktor og forsvarer i Høiesterett.

Karl Ludvig Tørrisen Bugge var ordfører i Trondhjem i 1877.

Ridder av St. Olaf og ridder av Nordstjernen. Advokat Bugge utga flere juridiske avhandlinger, han er kjent for sine arbeider om frimureriets historie.Utga boken "Det norske frimureri`s historie".

Han døde i Christiania 3. november 1916.

Bugge var medlem av Harmoniens direksjon første gang i 1874 og gjenvalgt i flere perioder. Som ordfører fungerte han fra oktober 1885 til han flyttet fra byen høsten 1886.


Les mer: Karl Ludvig Bugge

Kilde

  • 1. Henrik Mathiesen. Trondhjems ordførere og viceordførere 1837-1919.
  • 2. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963

Ordførere i Trondheim kommune

Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Nikolay Jenssen - Samuel Severin Bætzmann - Fredrik Moltke Bugge - Hans Peter Jenssen - Nikolay Jenssen - Fredrik Moltke Bugge - Samuel Severin Bætzmann - Johan Christian Grabow - Fredrik Georg Lerche - Hans Georg Colbjørnsen Meldahl - Christian Petersen - Einar Gram - Ove Guldberg Høegh - Fritz Lorck - Aage Schavland - Ove Christian Roll - Fritz Lorck - Michael Getz - Fritz Lorck - Carl Arnoldus Müller - Christian Hirsch - Johannes Musæus Nissen - Christian Hulbert Hielm - Christian Hirsch - Jens Ludvig Paul Flor - Karl Bugge - Christian Hulbert Hielm - Johan Bergh - Marius Friman Bøckman - Bernhard Konrad Bergersen - Ingebrigt Buaas - Sverre Olafssøn Klingenberg - Carl Nielsen - Christian Knudtzon Schaanning - Bernhard Konrad Bergersen - Andreas Berg - Hans Jørgen Bauck - Christian Thaulow - Andreas Berg - Odd Sverressøn Klingenberg - Ole Konrad Ribsskog - Einar Dahl - Francis Kjeldsberg - Kristian Bryn - Andreas Moe - Johan Cappelen - Harald Pedersen - Ivar Skjånes - Olav Bergan - Sverre Colbjørnsen Stokstad - Ivar Skjånes - John Aae - Olav Gjærevoll - Odd Sagør - Kaare Tønne - Axel Buch - Olav Gjærevoll - Anne Kathrine Parow - Per Berge - Marvin Wiseth - Anne Kathrine Slungård - Liv Sandven - Rita Ottervik