WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Christian Hirsch

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Christian Hirsch

Christian Worm Sommerschild Hirsch (født 8. oktober 1831 i Stjørdal, død 2. mai 1904 i Trondhjem). Han var sønn av oberstløytnant Robertus Hirsch, svigersønn av biskop Hans Jørgen Darre. Bror til Christian Hornemann Hirsch‎ og Robert Nicolai Hirsch

Christian Worm Sommerschild Hirsch jurist, bankmann og politiker (H). Hirsch var første gang gift med Biskop Darres datter Massine Nicoline. 8 barn i dette ekteskapet. 2. gang gift med Caspara Matzine Jenssen (20.2.1845- 21.11.1914) fra Ranheim, datter av Lauritz Dorenfeldt Jenssen (født 4. februar 1801, død 7. juni 1859) og Karen Amalie Amalie Hagerup (9.januar 1811 i Flekkefjord- 31. oktober 1890).

Han hadde examen artium fra Trondheim katedralskole fra 1849 og var cand.jur. fra Det Kongelige Frederiks Universitet fra 1853. Hirsch var kopist i Finansdepartementet fra 1853, senere overrettssakfører i Trondhjem, assessor sammesteds fra 1880-årene, banksjef i Den Nordenfjeldske Kreditbank 1868–1888 og direktør i Norges Bank 1888–1893. Hirsch var medlem av Norges Banks representantskap 1869–1888 (formann i tolv år) og styremedlem i Trondhjems brannforsikringsselskap fra 1888.

Hirsch var medlem Trondhjem bystyre fra 1866, herav ordfører 1872–1873 og 1879–1882. Han var innvalgt på Stortinget fra Trondhjem og Levanger krets i periodene 1874–1876, 1880–1882 og 1889–1891.

Han var sønn av oberstløytnant Robertus Hirsch, svigersønn av biskop Hans Jørgen Darre, svoger av ingeniør og brukseier Lauritz Jenssen og onkel til ingeniørene Worm Hirsch Darre-Jenssen og Hans Jørgen Darre-Jenssen.

Ved kongelig skjøte av 17.8.1864 kjøpte han eiendommen By under Belbuan i Strinda som han eide til 1884. Før dette fradelte han småbrukene Olsrud i 1879 til Ole Mikkelsen Bromstad, i 1884 Baldershage til handelsmann Smedaas, i 1884 Soleng som solgtes til Kjelberg Skjønberg, i 1884 Jonsrud til Iver Bromstad, og i 1884 Frigård til John Frigård.

Christian Hirsch bodde i Villa Solhaug fra 1877.


Kilder

  • 1. Trondhjems ordførere og viceordførere 1837-1919.


Ordførere i Trondheim kommune

Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Nikolay Jenssen - Samuel Severin Bætzmann - Fredrik Moltke Bugge - Hans Peter Jenssen - Nikolay Jenssen - Fredrik Moltke Bugge - Samuel Severin Bætzmann - Johan Christian Grabow - Fredrik Georg Lerche - Hans Georg Colbjørnsen Meldahl - Christian Petersen - Einar Gram - Ove Guldberg Høegh - Fritz Lorck - Aage Schavland - Ove Christian Roll - Fritz Lorck - Michael Getz - Fritz Lorck - Carl Arnoldus Müller - Christian Hirsch - Johannes Musæus Nissen - Christian Hulbert Hielm - Christian Hirsch - Jens Ludvig Paul Flor - Karl Bugge - Christian Hulbert Hielm - Johan Bergh - Marius Friman Bøckman - Bernhard Konrad Bergersen - Ingebrigt Buaas - Sverre Olafssøn Klingenberg - Carl Nielsen - Christian Knudtzon Schaanning - Bernhard Konrad Bergersen - Andreas Berg - Hans Jørgen Bauck - Christian Thaulow - Andreas Berg - Odd Sverressøn Klingenberg - Ole Konrad Ribsskog - Einar Dahl - Francis Kjeldsberg - Kristian Bryn - Andreas Moe - Johan Cappelen - Harald Pedersen - Ivar Skjånes - Olav Bergan - Sverre Colbjørnsen Stokstad - Ivar Skjånes - John Aae - Olav Gjærevoll - Odd Sagør - Kaare Tønne - Axel Buch - Olav Gjærevoll - Anne Kathrine Parow - Per Berge - Marvin Wiseth - Anne Kathrine Slungård - Liv Sandven - Rita Ottervik