WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Jacob Roll

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Jacob Roll
Jacob Roll gravstøtte
Rollgården under riving i 1895

Jurist og politiker Jacob Roll (17.5.1783 - 7.3.1870) var født i Spydeberg. 32 år gammel kom han til Trondheim som assessor i Trondhjems Stiftsoverrett fra 1815, og han ble justitiarius i 1828. Det embetet satt han i til han gikk av i 1855 - 72 år gammel.

Roll var en kjent og betydelig mann i byen. Han spilte en fremtredende rolle i utviklingen av næringslivet i Trondheim, og satt i styret for blant annet Norges Bank og Trondhjems Sparebank. Da formannskapslovene trådte i kraft i 1837, ble Jacob Roll byens første ordfører.

I ni år - fra 1833 til 1842 - representerte han Trondheim på Stortinget.

Jacob Roll var fra 1815 til 1870 eier av Rollgården, en tidligere bygård som lå øverst i Munkegaten 1 der Trondhjems tekniske læreanstalt ble bygget. Da Rolls kone døde i 1891, ble gården overtatt av Trondheim kommune og deretter revet i 1895. I dag ligger Rådhuset på denne tomta.

Jacob Roll var gift tre ganger, første gang med Emilie Philfelt. Datteren Anna Cathinka Emilie Roll ble gift med grosserer Paul Nicolai Finne. Havnedirektør Oluf Nicolai Roll (1818-1906) var en av sønnene. I 2. ekteskap var han gift med enken Ovidia Maria Motzfeldt (1787-1827)

Hans siste kone var Nicoline Brog Selmer (12.7.1802- 25.10.1891), datter av generalauditør Selmer på Cicilienborg, også kalt «Fru Justitia». Da Roll døde, opprettet hun og barna et legat til minne om ham. Pengene skulle gå til gutter som ønsket å søke på Trondhjems tekniske læreanstalt, som var etablert i 1870. De fikk 4 barn: presten Karl Jakob Roll, statsråd Ferdinand Nikolai Roll, Selma Angelique Louise Roll gift med asessor Ludvig Wiese Knagenhjelm, og lege Theodor Roll.

Nicoline Roll var en høyt ansett frue i byen. Hun var medlem av flere dameforeninger som blant annet drev med innsamling av midler til de fattige i byen. Fru Roll var dermed også en legatstifter på sin måte.

Justituarius Roll var ridder av Nordstjernen og av St. Olaf.

Jacob Rolls gate ligger på Bakklandet og går fra Parkveien til Jørgen Bjelkes gate.Ordførere i Trondheim kommune

Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Nikolay Jenssen - Samuel Severin Bætzmann - Fredrik Moltke Bugge - Hans Peter Jenssen - Nikolay Jenssen - Fredrik Moltke Bugge - Samuel Severin Bætzmann - Johan Christian Grabow - Fredrik Georg Lerche - Hans Georg Colbjørnsen Meldahl - Christian Petersen - Einar Gram - Ove Guldberg Høegh - Fritz Lorck - Aage Schavland - Ove Christian Roll - Fritz Lorck - Michael Getz - Fritz Lorck - Carl Arnoldus Müller - Christian Hirsch - Johannes Musæus Nissen - Christian Hulbert Hielm - Christian Hirsch - Jens Ludvig Paul Flor - Karl Bugge - Christian Hulbert Hielm - Johan Bergh - Marius Friman Bøckman - Bernhard Konrad Bergersen - Ingebrigt Buaas - Sverre Olafssøn Klingenberg - Carl Nielsen - Christian Knudtzon Schaanning - Bernhard Konrad Bergersen - Andreas Berg - Hans Jørgen Bauck - Christian Thaulow - Andreas Berg - Odd Sverressøn Klingenberg - Ole Konrad Ribsskog - Einar Dahl - Francis Kjeldsberg - Kristian Bryn - Andreas Moe - Johan Cappelen - Harald Pedersen - Ivar Skjånes - Olav Bergan - Sverre Colbjørnsen Stokstad - Ivar Skjånes - John Aae - Olav Gjærevoll - Odd Sagør - Kaare Tønne - Axel Buch - Olav Gjærevoll - Anne Kathrine Parow - Per Berge - Marvin Wiseth - Anne Kathrine Slungård - Liv Sandven - Rita Ottervik


Kilde

  • 1. Ingrid J. Brissach. Gater og veier i Trondheim
  • 2. Henrik Mathiesen. Trondhjems ordførere og viceordførere 1837-1919.
  • 3. Olaus Schmidt.Norsk biografisk leksikon

Eksterne lenker