WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Christian Thaulow

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Christian Thaulow

Konsul Christian Thaulow (25.3.1864-12.9.1930) var sønn av Hans Henrik Thaulow I og Ulrikke Elenore Jenssen. Gift med Julie Augusta Wefring (2.2.1864 i Fiskum- 20.01.1941 i Oslo), datter av Mads Ivar Wefring og Hilda Grimelund. Barn:

  • Gudny Thaulow (1890-), gift 2.11.1911 med kaptein Oskar Bonnevie (1882 i Arendal-), sønn av Sofus Tørres Bonnevie
  • Astrid Thaulow (1893),
  • Ellen Thaulow (1895-),
  • Inger Thaulow (1897-),
  • Christian Thaulow-II (15.7.1901-1944),
  • Julie Thaulow (14.6.1903-9.11.1976).

Bror av Hans Henrik Thaulow.

Christian Thaulow ble utdannet som cand. jur.Han ble i 1889 leder i firmaet Chr. Thaulow & Søn, som hans farfar hadde grunnlagt. Fra 1898 var han eneeier av firmaet. Thaulow var ordfører i Trondheim 1905-1910.

I en mannsalder var Christian Thaulow en av forgrunnsskikkelsene i Trondhjems offentlige liv gjennom sin omfattende virksomhet i kommunalpolitikken, og som betrodd tillitsmann i handel og næringsliv.

Etter sin farfar overtok han omfattende personalhistoriske opptegnelser som i 1919 ble utgitt som

Consul Chr. Thaulow Personalhistorie for Trondhjems by og omegn, i et tidsrum af circa 1 1/2 aarhundrede, omfattende ca 1300 personer.

Christian Thaulow var formann i Trondhjems Handelsforening 1898, 1903, 1904 og 1909-1911.

Svigersønnen, ingeniør Ulf Stein Eriksen (23.06.1900 - 03.05.1959) ble disponent i Chr. Thaulow & Søn Eftf. A/S i 1935. Han var gift med Julie Thaulow.

Kilde

  • 1. Terje Bratberg. Trondheim i endring. Næringsforeningen i Trondheim 2011
  • 2. Folketelling 1875-1900


Ordførere i Trondheim kommune

Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Nikolay Jenssen - Samuel Severin Bætzmann - Fredrik Moltke Bugge - Hans Peter Jenssen - Nikolay Jenssen - Fredrik Moltke Bugge - Samuel Severin Bætzmann - Johan Christian Grabow - Fredrik Georg Lerche - Hans Georg Colbjørnsen Meldahl - Christian Petersen - Einar Gram - Ove Guldberg Høegh - Fritz Lorck - Aage Schavland - Ove Christian Roll - Fritz Lorck - Michael Getz - Fritz Lorck - Carl Arnoldus Müller - Christian Hirsch - Johannes Musæus Nissen - Christian Hulbert Hielm - Christian Hirsch - Jens Ludvig Paul Flor - Karl Bugge - Christian Hulbert Hielm - Johan Bergh - Marius Friman Bøckman - Bernhard Konrad Bergersen - Ingebrigt Buaas - Sverre Olafssøn Klingenberg - Carl Nielsen - Christian Knudtzon Schaanning - Bernhard Konrad Bergersen - Andreas Berg - Hans Jørgen Bauck - Christian Thaulow - Andreas Berg - Odd Sverressøn Klingenberg - Ole Konrad Ribsskog - Einar Dahl - Francis Kjeldsberg - Kristian Bryn - Andreas Moe - Johan Cappelen - Harald Pedersen - Ivar Skjånes - Olav Bergan - Sverre Colbjørnsen Stokstad - Ivar Skjånes - John Aae - Olav Gjærevoll - Odd Sagør - Kaare Tønne - Axel Buch - Olav Gjærevoll - Anne Kathrine Parow - Per Berge - Marvin Wiseth - Anne Kathrine Slungård - Liv Sandven - Rita Ottervik

Eksterne lenker