WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Wilhelm K.S.Hammer Lund

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Wilhelm Lund
Lektor og konservator Wilhelm Kristen Severin Hammer Lund (22.11.1877 i Stavanger- 1931), var sønn av Adolf L. Lund og Julie Høier.

Gift 21.12.1918 med Aagot Augusta Lund (29.4.1881-),datter av overrettssakfører og statsråd Georg August Thilesen og Aagot Faye. 1 datter.

Wilhelm Lund tok språklig-historisk lærereksamen i 1903 og etter et par år som privatlærer, kom han i 1905 som adjunkt til den høyere skolen i Kristiansund. Her deltok han også i arbeidet ved Kristiansunds museum, (nå Nordmøre Museum) og fra 1908 fikk han her oppgaven som samlingsbestyrer for den kulturhistoriske samlingen, en stilling han skjøttet på fritid. Det meste av samlingene fra denne perioden gikk tapt ved bybrannen i 1940, men protokollene som Lund førte i perioden 1908-1911, ble berget. Med de fyldige opplysninger han dokumenterte i tilknytning til gjenstandene, inneholder disse protokollene et verdifullt kildemateriale selv om gjenstandene er tapt.

I 1912 kom Lund som adjunkt til Trondheim katedralskole, og han ble senere overlærer og lektor samme sted. I Trondheim fortsatte han sitt museumsarbeid ved siden av undervisningsstillingen. Han ble samlingsbestyrer ved Bygningsmuseet for Trondhjem og Trøndelagen (nå Sverresborg Trøndelag Folkemuseum) og nedla en betydelig innsats i etablering og oppbygging av friluftsmuseet på Sverresborg. Han drev aktiv innsamling av kulturhistorisk gjenstandsmateriale og brukte store deler av sin fritid på å reise rundt på bygdene for å samle gjenstander og opplysninger. Han publiserte ikke så mye, men hadde et nesten ferdig manuskript om ornamentikk i trøndersk folkekunst da han døde. Men hans kataloger er vel kjent for sitt rike innehold av vel dokumenterte, kulturhistoriske opplysninger. På dette området fremstår han som en foregangsmann.


Kilder

  • 1. Helga Sverdrup Ekrheim og Olav Ekrheim.Norges realister og filologer 1933
  • 2. Wikipedia