WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Voldsminde

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Voldsminde gård
Kart 1909-utsnitt Lademoen
Voldsminde, Innherredsveien 82, var opprinnelig en parsell under gården Rønningen. Voldsminde skal på slutten av 1700-tallet ha vært bebodd av Baard Larsen Vold som var lensmann i Strinda 1767-1792 og senere skysskaffer og prokurator. Også hans sønn, lensmann Ole A. Vold, skal ha bodd her.

Voldsminde ble fradelt i 1806 og solgt til skipper Jørgen Lorentzen Vold, derav navnet.

Vold drev gårdsbruk og gjestgiveri og her fantes en kjeglebane. Greve Carl von Schmettows feltvogn gjorde tjeneste som lysthus i hagen og Klubselskabet Harmonien holdt sine sommermøter på Voldsminde. I 1836 kjøpte rittmester Lauritz Muller eiendommen, som 1840 ble solgt til dyrlege Henning. Hans enke ble gift med lensmann Hans P Fyhn.

Forstander Jacob Hersleb Horneman kjøpte Voldsminde 1857, og 1886 overtok Olaus Jenssen stedet.

A/S Jernbeton kjøpte Voldsminde i 1925 og mesteparten av husene ble revet, mens hovedbygningen ble stående til 1958. Her bodde direktør Egil Larssen og familie. På eiendommen ble Rappbanen anlagt og man oppførte en karakteristisk boligblokkbebyggelse, Voldsminnekomplekset.

Voldsminde gård ligger midt i bildet, som er fra 1904. Til venstre ser vi at Lademoen kirke er under bygging. Aktiebryggeriet kan skimtes i bakgrunnen.


Voldsminde


Nedenfor ser vi et bilde av butikkene og boligblokkene langs Innherredsvegen.

Voldsminde


Kart over Voldsminde 1904

Dette kartutsnittet fra 1904 viser hvor gården Voldsminde lå.

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Minneboken om Trondhjem, utgitt av Ødegaards forlag a.s. i 1955, boken er redigert av Wilhelm K. Støren.
  • 3. Lystgårdene på Lade. En reise i Trondheims Arkadia.Ringve Museums skrifter VIII. Redaktør Sissel Guttormsen.
  • 4. Lademoens Minnealbum