WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Vognmann

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Vognmenn i Trondhjem med Harmonien i bakgrunnen i 1890-årene. Bildet er donert Trondheim Byarkiv av Gaute Strøm. Ark.ref.:Tor.H41.B27.F2022
Vognmenn. Bildet er tatt i 1902
Foto: Trondheim byleksikon
Vognmann var en tidligere yrkesgruppe som drev leietransport med hestetrukne kjøretøyer.

Vognmennene løste borgerbrev og måtte for å få dette fremvise minst en brukbar hest, to seler, karjol, gigg, smal- og breislede, samt vannkar med bøtte for bruk ved brann, ettersom vognmennene hadde et spesielt ansvar for vanntransporten i slike tilfeller.

Vognmannslauget (også kalt Kjørerlauget) er kjent siden 1741 selv om det sikkert har vært profesjonelle vognmenn i byen langt tidligere. Vognmennene skulle ikke bare stå for transport innen byen, men måtte på forespørsel også skysse til skysstasjonene Haugan i Malvik, Rønningen i Klæbu. Esp i Leinstrand og Bosberg på Byneset.

Oldermannen godkjente nye Laugsmedlemmer og la da særlig vekt på utstyret. Lauget ble oppløst 1818 på forlangende av medlemmene selv; men igangsatt igjen i 1825. Det falt bort i 1869 som følge av endringer i håndverkslovgivningen, som ville fjerne laugenes konkurranseregulerende innflytelse.

Vognmennenes vognmateriell var opprinnelig svært enkelt. men den første vognen med fjæring ble tatt i bruk i 1879. Omkring 1865 hadde byen hele 65 vognmenn. et antall som i 1880 var redusert til 30.

Fra 1867 drev vognmennene regulær drosjetrafikk mellom Torget og Hjorten og i 1883 ble virksomheten organisert i et eget drosjevesen, under ledelse av vognmann Nicolay Moxness. Det ble utstedt 55 drosjeløyver og Torget ble hestedrosjenes faste tilholdssted. I 1888 organiserte vognmennene seg i Trondhjems Vognmand- og Leievognforening (nå Trondhjems Vognmandsforening).

Vognmennene gikk etter hvert over til å bruke bil, eller de ble utkonkurrert av de kollegene som investerte i biler. 1908 opprettet de Trondheims første automobildrosjeselskap.


Kilde

  • Trondheim byleksikon