WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Vintervatnet

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Vintervatnet
Foto: Trondheim kommune
Vintervatnet sett fra Gråkallen
Foto: Jan Habberstad 2014

Vintervatnet, 382 moh, 0,06 km2, vannforekomst nr , 123-37350-L, ligger øverst i Leirelvvassdraget mellom Henriksåsen og Gråkallen i Bymarka. Det har utløp til Skjelbreia ved at Dalabekken løper gjennom Skjelbreidalen..

Vintervatnet ligger sentralt i forhold til friluftslivsinteresser med utgangspunkt ved Skistua. Vinteraktiviteter med slalombakke finnes her.

Vintervatnet har relativt gode dyreplanktonmengder, 526 mg per m2. Artssammensetningen viser 6 registrerte arter. Prøvene indikerer en mer gunstig sammensetning i Vintervatnet med vannloppen Daphnia longispina som dominerende art. Dette kan bl.a. ha sammenheng med forskjeller i beitepress fra fiskesamfunn.

Ørretbestanden i Vintervatnet er tynn. Fangsutbytte ble beregnet til omkring 3 individer per 100 m2 og individene hadde med ett unntak lav vekt (lavere eller omkring 100 gram). Største ørret veide 450 gram. Ørretene hadde litt under middels kondisjon, gjennomsnittlig k-faktor 0,94. Trepigget stingsild ble fanget både på bunngarn og flytegarn, og indikerer en utbredt og livkraftig bestand. At stingsild ble fanget på flytegarn tyder også på at ørretbestanden er tynn og at stingsilda er lite utsatt for predasjon fra større ørret. Størrelsen på ørretbestanden i Vintervatnet synes å være mer begrenset av dårlige gyte- og oppvekstvilkår enn av næringstilgang.

Kart over Vintervatnet


Kilder

  • 1. Vann-Nett
  • 2. Tidsbilder fra Bymarka. Gaute Myhre.
  • 3. Miljøregistreringer av 28 vann og tjern TM 2003/01 Trondheim kommune

Eksterne lenker