WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Vincents Budde

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Vincents Budde ved Kristiansten
General Vincents Budde, (31.12.1660 i Fredrikshald - 1729) var sønn av oberst

Frederik Otto Budde- I og Sophie Bildt. Bror av Frederik Otto Budde

Vincents Budde traadte 1683 som løitnant ind i det netop oprettede Løwendals dragonregiment; han blev kaptein i 1688. Som almindelig paa den tid deltok og utdannet Budde sig i utlandet i forskjellige av de krige som netop i de følgende aar brøt ut i Europa. I 1702 blev han major ved 2. dragonregiment i det danske hjælpekorps, som var i keiserlig tjeneste, men han forlot korpset aaret efter og reiste hjem, hvor han 1704 blev oberstløitnant ved Nordenfjeldske Dragonregiment. I 1710 blev han oberst og chef for Trondhjemske regiment. Da krigen med Sverige brøt ut i 1709 for at erobre Skaane tilbake for Danmark, skulde den norske hær støtte angrepet ved et indfald i Baahuslen. Men felttoget 1709- 10 var meget uheldig, og først om sommeren 1711 kom det paatænkte indfald i Sverige til utførelse under Løwendal. Budde som samme aar var blit brigadier, tok en virksom del i dette.

1716–17 generalmajor og kommandant i Fredrikstad, kommanderende general nordenfjells fra 1718. Budde ledet 1716 det norske angrep på de svenske styrker i Moss og bidrog til at Karl 12 måtte oppgi planen om å erobre Oslo og Akershus. Hans defensive taktikk overfor Armfelt i Trøndelag 1718 ble til dels sterkt kritisert i samtiden.

Kilde

  • 1. C.O.Munthe. Norsk biografisk leksikon, bind .., side 324