WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Villa Kvernbakken

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Villa Kvernbakken, Grilstadvegen 4, er oppført i 1902 som sommerbolig for familien Fredrik Bødtker. Huset er et "ferdighus", angivelig oppført etter tegninger av arkitekt Karl Norum og levert av trelastfirmaet Jacob Digre i Ila. Eiendommen var opprinnelig på 14 mål, men er i dag vesentlig beskåret grunnet ny trasé for E6 øst for Trondheim.

Navnet Kvernbakken henspeiler til at det har vært en kvern i Grilstadbekken som ligger like øst for huset.

Anlegget består av våningshus, uthus og dukkestue. Våningshuset er oppført i halvannen etasje i tømmer, som er oljet ut- og innvendig. Huset er asymmetrisk komponert av bygningsvolumer av ulik størrelse. Takene er tekket med skifer, og har store takutstikk. Første etasje består av hall, salong, havestue, spisestue og kjøkkenavdeling med anretning, spiskammer og kjøkkeninngang. I annen etasje er det soverom og bad. Husets originale badeinnretning er fremdeles intakt.

Interiørene er stort sett upanelte, med unntak av spisestuen som har et høyt brystpanel. Interiør og eksteriør karakteriseres av meget høy håndverksmessig kvalitet. Detaljene er for det meste preget av tidens oldnordiske motestrømning, med en linjeføring som også viser tilknytning til jugendstilen.

Alle bygningene og området rundt er fredet etter kulturminnelovens §§ 15 og 21. Fredningen gjelder så vel interiør som eksteriør. Anlegget er et representativt eksempel på borgerskapets bynære sommerboliger omkring forrige århundreskifte.

Eiendommen sto ubebodd fra 1984, da byggherrens datter, frk. Soffi Bødtker døde. Statens vegvesen erhvervet eiendommen i 1986 i forbindelse med omleggingen av E6, men overlot eiendommen vederlagsfritt til Fortidsminneforeningen i 1993. Eiendommen hadde da vært rivningstruet noen år før den ble regulert til spesialområde bevaring (1987) og senere fredet (1990). I 1994 ble våningshuset satt i stand for utleie som helårs bolig, og siden 1995 har eiendommen vært utleid til en familie.

I 2014-15 ble villa Kvernbakken solgt for ca 4,9 millioner kroner, Salget ble vist i NRK-programmet "Solgt" i mars 2015.


Villa Kvernbakken. Foto: Jan Habberstad

Villa Kvernbakken. Foto: Jan Habberstad

Kilde

Eksterne lenker

Fortidsminneforeningen Kulturminneøk