WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Vikeraunet

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Gården Vikeraunet som ligger mellom Jonsvatnet og Vikerauntjønna var krongods i 1661. Gården er i 1683 gått over i privat eie, idet kjøpmann Mansenius er oppført som eier. Tollforvalter Herman Treschou som også eide Lade er eier av Vikaraunet i 1722,og fra hans tid har Vassli ligget under Vikeraunet.

Deretter blir rådmann Rasmus Graae eier. Hans svigersønn, visepastor til Strinda, Simon Wolff overtar å gården i 1757. Etter hans død driver hans enke Susanna Wolff gården og selger denne i 1789 med Vassli og andre eiendommer, deriblant Lade gård, til proprietær Marcus Bredahl. Denne solgte Vikeraunet i 1803 til Lars Andersen.

Parsellen Fredrikkested ble fradelt i 1810 og ble kjøpt av apoteker H.E.Krog.

Den gjenværende del av Vikeraunet ble i 1817 delt i 2 deler:


Øvre Vikeraunet 38/3

Nedre Vikeraunet 38/5

Vikeraunet

Nedre Vikeraunet i forgrunnen og Øvre Vikeraunet opp til venstre. Widerøs flyfoto fra 1953. Kopi fra UBiT

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Strinda bygdebok 1. bind