WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Vi som bor på Charlottenlund

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Vi som bor.jpg

Vi som bor på Charlottenlund er et hefte med et prosjektarbeid av klasse 6B 1986-87 ved Charlottenlund barneskole. Heftet ble utgitt i 1987

Forordet i heftet

Vi bor i en ung og ny bydel — et sted som i folketall har vokst seg stort som
en middels norsk kommune i løpet av de siste par—tre ti-år. Men området er
samtidig et gammelt kulturlandskap der mennesker har satt synlige spor et-
ter seg som er fem tusen år gamle eller mer. Så Charlottenlund er på flere
måter en spennende bydel og et interessant område, ikke minst for vitebe-
gjærlige skoleelever.
Slik har vår skole og våre elever fattet interesse for å orientere seg i sitt
nærmiljø og dets historie og egenart og hente stoff til arbeid i skolen fra det.
En klasse ble i fjor høst med på en gjennomfotografering av bydelen med si-
ne fabrikker, bedrifter, forretninger og post, bank, kirke, bibliotek, skoler,
eldre- og helseinstitusjoner o.a. Etterpå dro elevene ut og intervjuet og skrev
om det de så og hørte — med sine egne ord, som 11- 12-åringer. Samtidig
gransket lærere tilgjengelige kilder som Strinda bygdebok og andre som kun-
ne fortelle om eldre tider og forholdene da.

Resultatet bør betraktes som et prosjekt og ikke et ferdig og full-
komment produkt. Det er en liten begynnelse av en gransking og ned-
tegnelse av et stoff og et materiale som det bør og skal arbeides videre
med så vi får et stadig mer utfyllende bilde av bydelen Charlotten-
lund og dens kvaliteter.
Vi håper at folk som måtte ha slikt materiale i form av bilder,
tekst eller annet, vil være så vennlig å låne dette til skolen for kopie-
ring og senere bruk i skolen og ellers.

Vi takker alle disse på forhånd og lover snarlig retur av verdifullt mate-
riale. Og vi takker alle som har hjulpet oss hittil: De som har tatt imot og
gitt intervjuer og annen hjelp Brundalen videregående skole ved rektor Aal-
bu og faglærerne Aune og Hoem og den grafiske avdelingen som har hjulpet
oss med sats og trykking, Charlottenlund bydelsutvalg som støttet oss med
penger og sist men ikke minst årets kl. 6 b som har jobbet med prosjektet i
vel et års tid i tillegg alt annet skolearbeid.

Lars M. Brobakk
Kåre Halse

Heftet er trykt ved Brundalen videregående skole, grafisk avd.