WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Vestlandske Petroleumscompagni i Trondhjem

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Kaianlegg på Lade
Kaianlegg på Lade
Vestlandske Petroleumscompagni- faktura 1926
Vestlandske Petroleumscompagni i Trondhjem ble etablert med kaianlegg på Østmarkneset fra 1912. De hadde kai og lageranlegg på Lade nord for der NGU holder til.

Vestlandsk Petroleumskompagni laget bensin ved navn Tigerbensin. Selskapet ble senere kjøpt opp av Esso. Men strømmen utenfor medførte problemer for tankbåtene. Derfor ble dette forlatt som oljehavn.

Kaianlegget ble senere benyttet av tyskerne under 2. verdenskrig, se Tyske installasjoner på Østmarkneset. Tyskerne utvidet det til ammunisjonslager og hadde torpedolager der.

NGU overtok etter krigen og brukte det til verksteder frem til ca 2010 da kommunen ved hjelp av statlige midler overtok anlegget for friluftsformål. Kisforedlingen hadde laboratorier i en bygning der. Den overtok NGU.


FTTF.SCH.V.004500.02 Fotograf Schrøder 1947

Bil fra 1947 i Trondhjems gater med logo

Kilde

  • 1. Karl H. Brox
  • 2. Facebook