WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Verdier i Vernede Vassdrag

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Verdier i Vernede Vassdrag
Verdier i Vernede Vassdrag
Verdier i Vernede Vassdrag, VVV-prosjektet, ble oppstartet 1996 hos Direktoratet for naturforvaltning (DN) i Trondheim, i samarbeid med NVEs hovedkontor i Oslo.

VVV-prosjektet (Verdier i vernede vassdrag) er initiert av Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Formålet er å bidra til grunnlaget for en differensiert forvaltning av norske vassdrag. Den har også som fonnål å lette tilgangen til kunnskapen om de verdiene og objektene som ligger til grunn for vernet av vassdraget. På oppdrag fra DN og NVE presenterer De fem fagtemaene som er vurdert er geofag. biologi/økologi, landskapsvurdering, friluftsliv og kulturinteresser. Verdiene er knyttet til spesifikke lokaliteter innen nedslagsfeltet og begrunner avgrensingen av lokalitetene. Disse verdisettes ut fra spesifikke og allmene faglige hovedkriterier og støttekriterier som er utarbeidet innen VVV-prosjektet. Rapportene omhandler videre vassdragets generelle verdier innen fagområdene, en beskrivelse av hver lokalitet og en tabell som oppsummerer verdiene og vurderingene.


5 fagområder ble vurdert:

  • Prosesser og former skapt av is og vann
  • Biologisk mangfold
  • Landskapsbilde
  • Friluftsliv
  • Kulturminner

Jan Habberstad forteller:

Jeg ble tilsatt som Spesialrådgiver for VVV-prosjektet 1. september 1996. Jeg hadde kontorplass i Tungasletta 2 , samt kontorplass hos NVE i Oslo. Det ble utarbeidet en metodikk for å kartlegge og vurdere verneverdiene for utvalgte verdier i vassdrag som var vernet mot kraftutbygging. Deretter ble det utarbeidet VVV-rapporter for en rekke vassdrag etter en felles mal.

Jeg hadde nært samarbeid med flere fagpersoner både i DN og i NVE. I DN var Aase Wiig spesialist på skrivetjenestene, mens Reidar Dahl ledet seksjonen og Ola Skauge ledet Naturinngrepavdelingen. I NVE var ..

Øvrige sterke fagfolk i DN var Yngve Svarte [1], Nils Valland, Kari Øvrelid, Tove Hellem, Heidrun Kårstein,

Da jeg sommeren 1997 gikk tilbake til min faste stilling som Vassdragsforvalter i Sør-Trøndelag hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, overtok Elisabeth Rosendal i DN som prosjektleder.

Kilde

  • 1. Privatarkiv Jan Habberstad

Eksterne lenker