WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Veitunnel fra Sluppen til Byåsen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Tunneltrase Sluppen-Byåsen
Grafikk: Adresseavisen

Veitunnel fra Sluppen bru (den nye) til Byåsen er i 2014 på et tidlig utredningsnivå. Det er usikker om tunnellen skal ha ett eller to løp, videre er det usikkert hvor munningen på Byåsensiden skal ligge.

Antatt framdrift er valg av påhuggsteder i 2016 og anleggsstart i 2020, ferdigsstillelse i 2024.

Planlegging av den nye Sluppen bru pågår i 2014 og denne forventes åpnet i 2018.

Kilde

  • 1. Adresseavisen 12. august 2014