WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Veiskillet på Moholt

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Veiskillet
Veiskillet 1995.
Foto: Knut L. Vik

Veiskillet på Moholt er et velkjent sted i Strinda. Huset ble oppført i 1896 og påbygd i 1913. Modernisert i 1953. Bygget var eid av Strindens Totalafholdsforening tilknyttet Det Norske Totalavholdsselskap. Tomta ble solgt av Per Fjermstad som eide Karinelund.

Bygningen var mye benyttet til juletrefester og andre sammenkomster.Det var også innviet til bedehus, slik var det ikke adgang dans eller bruk av alkohol. Byggets første etasje inneholdt møtesal og restaurant-kjøkken.

I 2. etasje var hovedsentralen for Strindens Telefonsselskap fra 1897-1948. Dette var til og begynne med et privat selskap. I 1938 overtok Televerket. Sentral også for Jonsvatnet, Bratsberg og Ranheim. I 2. etasje var det også vaktmesterleilighet.

Bygningen ble revet i 1998 i forbindelse med at Veiskillet omsorgsboliger ble planlagt bygget. Her ser vi 2 postkort med flyfoto fra hhv 1952 og 1937.

Veiskillet på Moholt

Flyfoto Widerøe 1952

Veiskillet på Moholt- 1937


Rett bak Veiskillet ligger Vold gård. Til høyre ligger Strinda Samvirkelag på eiendommen Vegamot. Fokstua skimtes til høyre.Flyfoto Schrøder 1937.

Veiskillet på Moholt 2003

Skråfoto fra 2003. Bilde utlånt fra Trondheim kommune

Se også

Kilde

  • 1. Inge Lund Øfsteng. Strinda i eldre tider
  • 2. Sverre Lilleeng. Landemerket som ble borte Kirken og Vi. April 1998
  • 3. Karstein Solli